Ondergrondse inzameling van afval

Onlangs zijn de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafval containers in Vianen bekend gemaakt. Tot 4 februari kun je jouw mening (‘zienswijze’) over de voorgestelde locaties geven. Dus weet je betere locaties of vind je een locatie niet geschikt, laat dit dan weten via: www.vijfheerenlanden.nl/afvalvianen

D66 staat achter deze manier van inzamelen van afval en we beantwoorden graag de vragen die hierover gesteld zijn op social media.

Waarom komen er eigenlijk ondergrondse containers voor het restafval?

Dit heeft drie redenen die we hieronder verder uitleggen:
1. Omlaag brengen van de kosten voor afvalverwerking
2. Gelijktrekken (‘harmoniseren’) van het beleid over afvalinzameling binnen de gemeente
3. Het doel bereiken in 2025 van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

1. Omlaag brengen van de kosten voor afvalverwerking
Alle kosten die de gemeente maakt voor de verwerking van afval, worden één op één aan de inwoners doorberekend. Dat gebeurt via de afvalstoffenheffing. Als de kosten voor de gemeente hoger worden dan stijgt de afvalstoffenheffing voor de inwoners.
De belangrijkste oorzaak voor de stijging van kosten, zijn de hoge kosten voor het verbranden van restafval. En deze kosten zullen de komende jaren alleen nog maar hoger worden. De belasting op het verbranden van restafval zal namelijk steeds hoger worden. Het is dus belangrijk dat we zo min mogelijk restafval hebben om te verbranden. Alleen zo kunnen de kosten in de hand worden gehouden of zelfs omlaag gaan.

2. Gelijktrekken (‘harmoniseren’) van het beleid over afvalinzameling binnen de gemeente
In Leerdam en Zederik wordt al langer gewerkt met ondergronds verzamelen van restafval (‘omgekeerd inzamelen’). Als nieuwe gemeente wil je één beleid, hetzelfde in alle kernen. Ook de andere gemeenten waarmee we samenwerken voor de afvalinzameling door Waardlanden hadden al eerder omgekeerd inzamelen ingevoerd. Op deze manier is het afval inzamelen in het gehele Waardlanden-gebied gelijk en dat maakt het inzamelen van afval door Waardlanden efficiënter en goedkoper.

3. Het doel bereiken in 2025 van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar
Deze doelstelling is in lijn met de landelijke doelstelling en is een duurzaamheidsdoel. Hoe meer we grondstoffen uit het restafval houden om te kunnen hergebruiken, hoe beter dat is voor het milieu (en voor onze portemonnee). Op dit moment is de hoeveelheid restafval die in de gemeente Vijfheerenlanden per inwoner wordt ingezameld nog 231kg per inwoner per jaar. Hiermee behoren wij tot de slechtst scorende gemeenten. Om dit te verbeteren en meer afvalstoffen te kunnen recyclen zijn veranderingen noodzakelijk. Vandaar dat de gemeenteraad op 10 juni 2021 met ruime meerderheid heeft besloten om over te gaan naar het omgekeerd inzamelen. En hierbij horen de ondergrondse containers voor restafval.

Moet ik per zak gaan betalen bij de ondergrondse container?

Nee. In eerste instantie gaat bijgehouden worden of het afval beter wordt gescheiden en er dus minder restafval is. Mocht dit niet voldoende zijn, dan is er nog een mogelijkheid voor een vervolgstap. Dan moet er betaald gaan worden voor het storten van restafval in de ondergrondse container. Dat noemen we een gedifferentieerd tarief (‘Diftar’). Met Diftar word je beloond voor betere afvalscheiding. Als je je afval beter scheidt, heb je minder restafval en hoef je minder te betalen.

Gaat hiermee de afvalstoffenheffing dan ook omlaag?

Als we op de oude voet verder zouden gaan, dan zouden de afvalstofheffingen steeds verder stijgen. Dit omdat de belasting op het verbranden van restafval per 1000kg restafval steeds verder zal stijgen. In 2018 was dit €13,21 per 1000kg, in 2022 wordt dit al €33,58 per 1000kg. En het is te verwachten dat deze belasting nog verder door zal stijgen. Of we uiteindelijk minder gaan betalen is afhankelijk van hoe goed we ons afval gaan scheiden en dus kunnen recyclen.
Zeker is wel dat we met betere afvalscheiding minder betalen dan dat we nu doen.

Waarom is er gekozen voor (bron)scheiding bij de inwoners in plaats van nascheiding?

Dit heeft te maken met de kwaliteit van de grondstoffen. Als het afval gescheiden wordt bij de bron – dus bij de inwoners – dan ontstaan veel schonere stromen met recyclebare producten. Door alles eerst bij het restafval te lozen en daarna pas in de fabriek te scheiden, is het afval te vervuild. En met schonere materialen kunnen weer hoogwaardigere producten van gerecycled worden.
Wij kunnen als mensen veel beter afval scheiden dan onze huidige scheidingsinstallaties. Daar zijn wel veel ontwikkelingen in, die we natuurlijk goed blijven volgen. Want als die techniek zoveel verbetert dat de mogelijkheden tot hergebruik net zo goed zijn, of zelfs beter door nascheiden is dat natuurlijk voor iedereen een prettiger oplossing.
In sommige gevallen kiezen we nog wel voor nascheiden. Bijvoorbeeld bij de hoogbouwgebouwen. In flats is het niet mogelijk voor inwoners om minicontainers bij de deur te zetten. Om de grondstoffen dan toch zo schoon mogelijk te houden kiezen we er daar voor om de natte grondstoffen (GFT) apart in te zamelen.