Motie diversiteit in het college

Op 9 mei werden in Meerkerk de vijf nieuwe wethouders benoemd voor de periode 2022-2026.
De samenstelling hiervan riep vragen op en was aanleiding voor een motie ingediend door D66, CU, VVD en GL. De presentatie van deze motie kwam voor rekening van Pascalle van Hemert, hieronder leest u haar bijdrage.

Vandaag benoemen we een nieuwe college in de gemeente Vijfheerenlanden. Dit voelt als de officiële start van een nieuwe raadsperiode. Een bijzonder moment, dat terecht in een bijzondere raadsvergadering plaatsvindt. Als men kijkt naar de samenstelling van het college en de wethouders kan je concluderen dat dit geen reële afspiegeling van de gemeente en haar inwoners is. We zien vijf witte mannen van middelbare leeftijd, terwijl in de tijdgeest van 2022 een divers bestuur mag worden verwacht. En begrijp me goed: ik heb niets tegen mannen. Ook niet tegen deze. Zij zullen hun werk ongetwijfeld prima doen. Tegelijkertijd weten we inmiddels dat besturen met een gemengde samenstelling simpelweg beter werken.

1284

Het gebied de Vijfheerenlanden is ontstaan in 1284 omdat er op dat moment vijf heren waren die met elkaar een overeenkomst sloten over de toekomst van het gebied. Zo ontstond heel simpel de naam Vijfheerenlanden. Dit voelt als een hele tijd geleden. Maar we zien vandaag nog overeenkomsten met 1284. Er zijn straks weer Vijf Heeren die met elkaar gaan besluiten over de toekomst van de gemeente.
Er is sinds 1284 echter veel veranderd in de samenleving. De verhoudingen in de volksvertegenwoordiging zijn veranderd. Sinds 1917 mogen vrouwen zich verkiesbaar stellen en dit recht wordt ook in de gemeente Vijfheerenlanden aangegrepen. We zien in de nieuwe gemeenteraad een diverse club raadsleden. Vrijwel alle partijen zien hoe belangrijk deze diversiteit is en hebben daar bij het samenstellen van hun lijsten ook op ingezet. Sinds 1919 is het voor vrouwen mogelijk om te stemmen. We zien tot op de dag van vandaag de stem van vrouwen terug komen door de komst van meer vrouwen in de politiek.
In de geschiedenis zie je dat vrouwen blijven strijden voor gelijke rechten en deze strijd niet opgeven. En ook vandaag is de strijd van de vrouwen zichtbaar. Voor het stadhuis staat een groep inwoners van de gemeente vijfheerenlanden die niet wordt vertegenwoordigd in het nieuwe college. En die daar nadrukkelijk aandacht voor vragen.

2022

Een voordeel van deze lange geschiedenis is dat ik u niet meer hoef te vertellen waarom het belangrijk is om een divers bestuur te hebben. Ik ga ervan uit dat ieder begrijpt dat een diverse samenstelling zorgt voor een breder perspectief, meer creativiteit, en een betere werksfeer.
Ik begrijp dat het vinden van een divers college ook de enige uitdagingen met zich meebrengt. Toch is het belangrijk om als gemeente een voorbeeld te zijn en te zorgen dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Daarom is het voor de komende raadsperiode essentieel om buiten je eigen bubbel te blijven kijken. Kritisch te blijven. Het blijven inleven vanuit een ander perspectief op het gebied van een ander geslacht, andere cultuur of andere etniciteit is cruciaal en we hebben met elkaar de opdracht hier aan te blijven werken.
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een inclusieve samenleving. Ook in het college. Zodat we voor de toekomstige generatie jongens en meisjes een rolmodel zijn in de politieke arena. Zodat we stereotypes doorbreken en de diversiteit van onze mooie gemeente laten zien. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij en hoop dat ik voor dat ene meisje een voorbeeld mag zijn. Daarin ben ik niet alleen. Met mij zijn vele vrouwelijke raadsleden die zich actief willen inzetten voor meer diversiteit binnen de gemeente Vijfheerenlanden.