Debby de Lima

Debby de Lima - Beeld: Erik Hendriksen

Mijn grootouders en ouders (1e en 2e generatie Molukse KNIL-militairen) hebben in 1962 in Leerdam hun verdere bestaan in Nederland vervolgd, na ruim 10 jaar te hebben gebivakkeerd in voormalig kamp Vught, waar ik ben geboren.
Het gevoel om in Leerdam ‘iets’ te doen heb ik omgezet in acties. Ik ben vrijwilliger geworden bij het Nationaal Glasmuseum. Tegelijkertijd heb ik deelgenomen aan de inspirerende cursus Politiek Actief, georganiseerd door gemeente Vijfheerenlanden. Ik kon de verleiding niet weerstaan om ‘de politiek in te gaan’.

  • 65 jaar
  • Vught
  • Leerdam
  • Zij/haar

De klik met D66 Vijfheerenlanden was er onmiddellijk, gezien het grote maatschappelijke en economische belang dat deze partij kunst, cultuur en erfgoed toedicht. Als artistieke geest ondersteun ik dit van harte. Neem bijvoorbeeld de Leerdamse Glasstadmars. Mijn vader heeft in 1965 “Wandelsportvereniging Jong Ambon” opgericht om de Leerdamse gemeenschap kennis te laten maken met ons Ambonezen, en tegelijkertijd de Ambonese gemeenschap een duw richting inburgeren te geven, terwijl het woord nog niet eens bestond. Van 1965-1990 heeft hij met “Jong Ambon” ook jaarlijks deelgenomen aan de Glasstadmars (en andere marsen).
Ik kan niet zomaar voorbij gaan aan het cultureel erfgoed van mijn vader en daarmee ook van Leerdam in het bijzonder, en van gemeente Vijfheerenlanden in het algemeen. Vooral nu de jaarlijkse Glasstadmars dreigt te worden opgeheven. Daar moet ik iets mee/aan doen.
Een ander evenement is de Lichtjesavond Leerdam. In 2021 ging deze vanwege de Corona-maatregelen niet door. Dat betekent dat we creatief moeten omgaan met deze ingewikkelde situatie waarin wij als inwoners van Leerdam in de gemeente Vijfheerenlanden, maar ook als wereldburgers ons bevinden. Als bestuurslid van de stichting denk ik dan ook graag creatief mee, en handel ik daar ook naar, waarbij ik vooral mijn netwerk inzet. Dat helpt. Wat ook helpt is natuurlijk de steun van mensen die mijn sentiment delen. Ik nodig u dan ook uit om mij te steunen. Dank u wel!

Huidige functie

Commissielid Welzijn, Onderwijs, Sport

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek in de gemeente Vijfheerenlanden kan overal en nergens in Leerdam zijn. “Home is where the heart is”, is mijn stellige overtuiging.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De gemeente Vijfheerenlanden is een jonge gemeente die aan het begin van haar bestaan staat. En zoals dat gaat bij elk begin, de kansen zijn legio. Belangrijk is dat de gemeente zich onderscheidt van andere gemeentes. Daarvoor is genoeg in huis, zoals bijvoorbeeld de Leerdamse Glasstadmars, die dreigt te worden opgeheven. Hier ligt in ieder geval een kans voor mij om er iets aan te doen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Als artistiekeling met een open houding kun je iets van mij verwachten uit de hoek van kunst, cultuur en erfgoed. En als nieuwe inwoner van de (huidige) gemeente Vijfheerenlanden hoop ik binnen afzienbare tijd te kunnen aangeven welke zaken ik als raadslid zou willen veranderen.