Theme

De afgelopen periode hebben we in de raad veel gesproken over asielopvang. Bijna alle partijen benadrukken dat we als gemeente een bijdrage zouden moeten leveren aan de asielproblematiek. Dat we dat kunnen, hebben we laten zien met de noodopvang voor 1000 vluchtelingen. Nu duidelijk wordt dat we voor langere periode duurzame oplossing moeten zoeken gaat de discussie minder over het of maar meer over het waar, hoe en hoeveel.

De woningmarkt in Nederland is nog altijd erg krap. Vooral aan de onderkant van de woningmarkt, bijvoorbeeld voor starters, is een groot tekort aan woningen. In Velsen is dat helaas niet anders. Daarom moet er de komende jaren flink worden bijgebouwd. Het probleem is niet dat er onvoldoende plannen daarvoor zijn, maar dat we als gemeente niet voldoende capaciteit hebben om alle plannen tegelijk in behandeling te kunnen nemen.

De afgelopen periode hebben we in de raad veel gesproken over asielopvang. Bijna alle partijen benadrukken dat we als gemeente een bijdrage zouden moeten leveren aan de asielproblematiek. Dat we dat kunnen, hebben we laten zien met de noodopvang voor 1000 vluchtelingen. Nu duidelijk wordt dat we voor langere periode duurzame oplossing moeten zoeken gaat de discussie minder over het of maar meer over het waar, hoe en hoeveel.

De woningmarkt in Nederland is nog altijd erg krap. Vooral aan de onderkant van de woningmarkt, bijvoorbeeld voor starters, is een groot tekort aan woningen. In Velsen is dat helaas niet anders. Daarom moet er de komende jaren flink worden bijgebouwd. Het probleem is niet dat er onvoldoende plannen daarvoor zijn, maar dat we als gemeente niet voldoende capaciteit hebben om alle plannen tegelijk in behandeling te kunnen nemen.

D66 is een sociaal-liberale partij. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Met dit perspectief blikt de fractie van D66Velsen vooruit op 2023.

Tijdens het laatste raadsvergadering van het jaar heeft D66 Velsen de motie Algoritmeregister ingediend. Dat het een moeilijk te begrijpen onderwerp is, is gedurende de vergadering gebleken.

D66 is een sociaal-liberale partij. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Met dit perspectief blikt de fractie van D66Velsen vooruit op 2023.

Tijdens het laatste raadsvergadering van het jaar heeft D66 Velsen de motie Algoritmeregister ingediend. Dat het een moeilijk te begrijpen onderwerp is, is gedurende de vergadering gebleken.

Na lang aandringen van D66Velsen is in de Verordening participatie en uitdaagrecht expliciet opgenomen dat er in het participatieverslag stilgestaan moet worden bij de kwaliteitscriteria. Hierdoor kunnen we sneller leren dit soort trajecten te verbeteren en krijgt de betrokkenheid van inwoners meer betekenis.

Raadscolumn Bas de Ruig over positieve politiek en de kloof tussen inwoners en de gemeente die er niet hoeft te zijn.

Na lang aandringen van D66Velsen is in de Verordening participatie en uitdaagrecht expliciet opgenomen dat er in het participatieverslag stilgestaan moet worden bij de kwaliteitscriteria. Hierdoor kunnen we sneller leren dit soort trajecten te verbeteren en krijgt de betrokkenheid van inwoners meer betekenis.

Raadscolumn Bas de Ruig over positieve politiek en de kloof tussen inwoners en de gemeente die er niet hoeft te zijn.

Toont 24 van 147