Windparken: Kansen voor Velsen

Raadsleden Arjen Uytendaal en Mike Rijkers bezochten vanochtend het nieuwste windpark dat Crosswind nu aanlegt – Hollandse Kust Noord – en het nieuwe transformatorstation op zee van TenneT.

Hollandse Kust Noord

Er komen 69 turbines op dit park. De fundering van de molens zijn zo’n 45 meter diep, de ashoogte 125 meter hoog en de rotordiameter reikt 200 meter. De bladen zijn 97m lang. De grote onderdelen worden zoveel mogelijk vanuit Denemarken (via de Eemshaven in Groningen) over zee naar de windparken verscheept. Hier ligt een economische kans voor de haven in IJmuiden.

Nieuwe Energiehaven

De haven van IJmuiden is nu al een perfecte locatie voor onderhoud van de windparken. Er is ook veel ervaring met onderhoudsindustrie in de regio. Om ook een uitvalsbasis te worden voor assemblage is er meer ruimte nodig. Hiervoor is de nieuwe Energiehaven (voorheen Averijhaven) cruciaal.

Opslag van energie

Bij dit park zijn er allerlei innovaties om de stroomvoorziening zo stabiel mogelijk te maken. Denk aan zonnepanelen tussen de windmolens en het opslaan van energie in grote batterijen of als waterstof.

Zorgen over natuur

Er zijn ook zorgen over de natuur. Voor het leven onderwater bieden windparken kans en samen met de visserij volgen er experimenten om een gezond ecosysteem te creëren. Ook creëren ze bij het aanleggen van de fundering een soort geluidsscherm met bubbels omdat zoogdieren die daar leven erg gevoelig zijn voor harde geluiden. Voor vogels en vleermuizen zijn de bladen levensgevaarlijk. Daarom worden de molens stilgelegd tijdens periodes dat er veel vogels over trekken.