Algemene beschouwing 2023

D66Velsen is van nature een positieve partij. Natuurlijk, we staan vandaag de dag voor grote uitdagingen. Het klimaat, het vertrouwen in de politiek, de opvangcrisis en de woningmarkt. Maar uitdagingen worden pas echt problemen op het moment dat we vanwege de moeilijkheid de handdoek in de ring gooien. Elkaar met cynisme tegemoet treden omdat we zelf eigenlijk de oplossing niet meer zien en de oplossing van de ander niet vertrouwen. Liever een zondebok aanwijzen dan te werken aan echte oplossingen.

Raadsprogramma

Uitdagingen los je op door ze met open vizier aan te gaan. Vanuit een positieve houding met de intentie er samen de schouders onder te zetten. Te zoeken waar de overeenkomsten zitten en hoe die gebruikt kunnen worden om samen verder vooruit te komen. Met het vertrouwen dat de ander, ondanks een afwijkende mening, uiteindelijk ook het beste voorheeft.

En dat brengt mij bij het hier en nu in deze raad. Een gemeenteraad waar we iets meer dan een jaar geleden onze handtekeningen hebben gezet onder een raadsakkoord en raadsprogramma. Twee stukken waarin we raadsbreed de uitdagingen die we zien hebben vastgelegd, met waar dat kon ook oplossingsrichtingen. Niet omdat we het zo met elkaar eens waren. Integendeel. Maar wel omdat er de verantwoordelijkheid werd gevoeld er gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Moeilijke afwegingen

Nu, een jaar verder, kunnen we een eerste balans opmaken. Want het was een alles behalve gemoedelijk jaar. De verschillende uitdagingen kwamen ons links en rechts tegemoet gevlogen. Er moest soms snel geschakeld worden en zeker niet over de makkelijkste onderwerpen. We hebben hier meerdere vergaderingen gehad waarbij niemand vooraf goed had kunnen voorspellen wat de uitkomst zou worden. En hoe gek dat misschien ook klinkt: dat is een compliment waard. Want dat betekent dat hier in de raad de verschillende belangen uit de samenleving op tafel zijn gelegd, afwegingen zijn gemaakt en uiteindelijk een oordeel is gevormd. Op de inhoud het debat aangaan. Overtuigen en overtuigd worden. En dat is ook wat de samenleving van ons mag verwachten. Dat we middenin een periode waarin polarisatie op vrijwel ieder onderwerp de boventoon lijkt te vieren ook durven laten zien dat dat niet hoeft. 

Respect houden

Maar waarom mag de samenleving dat van ons verwachten? Omdat de samenleving ook zo is. Zolang je het gesprek maar met elkaar aan durft te gaan. Niet alvast voor de ander invult wat die wel zal denken, maar zonder vooroordeel gaat kijken en luisteren. Op zoek naar waar de overeenkomsten zitten, maar ook niet bang zijn om de verschillen die er wel zijn te benoemen. Dat je een sterk afwijkende mening van elkaar hebt, hoeft nog niet te betekenen dat je geen respect en begrip voor de ander hoeft te hebben. Dat zagen we ook afgelopen weekend toen GreenPeace demonstreerde bij Tata voor een schonere en groenere toekomst. Een demonstratie die de nodige aandacht trok en waar een duidelijk signaal is afgegeven. De verschillende belangen waar we een middenweg in zoeken stonden recht tegenover elkaar. Maar met respect en zonder narigheid. Complimenten aan iedereen die daar zaterdag bij betrokken was. Want we zijn niet allemaal hetzelfde en we hebben niet allemaal dezelfde mening. Gelukkig maar. Wie in gesprek blijft zal het misschien niet altijd met elkaar eens worden, maar elkaar wel beter begrijpen en blijven ontmoeten. We zijn dan ook echt enthousiast over de wijkverbinders die recent aan de slag zijn gegaan. Om in de wijken de dialoog aan te gaan en op te halen wat er nodig is.

Kansen en perspectief

Bij de vorige perspectiefnota was de raad nog wat schuchter. De inkt van het raadsprogramma was nog amper droog. Eerst maar eens kijken en de ruimte geven wat het net aangestelde college daarvan kon maken bij de begroting. Wil je perspectief bieden, dan moeten er kansen zijn. En waar die niet zijn, moet je de boel soms een handje helpen door die kansen te creëren. 

In dat licht hebben we recent vragen gesteld aan het college om te kijken of we asielzoekers niet kunnen helpen sneller aan het werk te komen. Werkgevers zitten te springen om personeel en onder asielzoekers zijn er velen, nog zonder dat zij al een status hebben gekregen, die zitten te springen om hun steentje bij te dragen aan onze samenleving en eigen ontwikkeling. We snappen dat de mogelijkheden die we daar als gemeente toe hebben beperkt zijn, maar we kunnen het niet onbenoemd laten en roepen Den Haag op daar werk van te maken. Het is onverteerbaar dat een groep kwetsbare mensen die vaak voor hun leven hebben moeten vluchten door sommigen worden weggezet als profiteurs. Terwijl zij zelf maar wat graag een bijdrage zouden willen leveren, maar dat simpelweg niet mogen. Als hier de schouders onder worden gezet, zou er echt een win-win-win situatie gecreëerd kunnen worden. Pak die kans met beide handen aan.

Ruimte voor verenigingen

Gelukkig zijn er ook zaken waar we als gemeente wel zelf directe invloed op hebben. Waar we zelf kansen kunnen bieden door ze te creëren. D66Velsen doet daarom vanavond met moties en een amendement een aantal voorstellen waar wij kansen zien.
Allereerst is dat voor ons verenigingsleven. Een aantal jaar terug hebben we het toezicht op de subsidieverlening aangescherpt. Onderdeel daarvan was dat organisaties die jaarlijks meer dan €50.000 subsidie ontvangen een accountantsverklaring moeten aanleveren. Veranderende tijden vragen om een meedenkende en flexibele overheid. Daarom dienen wij een motie in waarin we vragen het grensbedrag waarboven een accountantsverklaring nodig is omhoog bij te stellen en voortaan te indexeren. Zo geven we onze verenigingen en maatschappelijke organisaties meer ruimte.

Groen

Een andere kans die D66Velsen graag wil creëren, is die voor een groenere en meer klimaatbestendige leefomgeving. We zetten als gemeente de laatste tijd al mooie stappen. Zo zijn we druk in de weer geweest met het wippen van tegels en planten we een boom voor ieder duurzaam initiatief dat vanuit de samenleving wordt aangedragen. We zijn in Velsen al goed bezig, maar van D66Velsen mag het nóg ambitieuzer. Want als we van onze inwoners vragen hun tuinen te vergroenen, dan moeten we zelf ook het goede voorbeeld geven. Het klimaat verandert en de biodiversiteit loop terug. Dat roept om actie. Daarom dient D66Velsen vanavond twee groene initiatieven in. Een amendement om onze eigen voortuin Plein 45 te vergroenen, zodat dat een plein met een mooi aanzicht wordt waar het prettig is om te verblijven, en een motie waarin we uitwerking vragen van het ambitieuze GroenStructuurplan. Want groen in de wijk maakt gelukkiger, zorgt ervoor dat kinderen vaker buitenspelen en gaat hittestress tegen. Laten we dit jaar waarin we als gemeente geen rode, maar groene cijfers schrijven dat ook gebruiken voor een groene impuls. Voor een gemeente waar we groen inzetten voor prettig, duurzaam en biodivers leefklimaat. 

Laten we daar vanavond in ieder geval met elkaar het gesprek over aangaan.