Velsen en Europa

Veel gemeenten kunnen ontwikkelen, bouwen en onderzoeken dankzij de Europese Unie. Daar wordt iedere inwoner van Nederland, ook in Velsen, beter van. Velsen is een bijzondere gemeente; met de grootte van een middelgrote gemeente, maar door de haven, het Noordzeekanaal en de industrie wordt Velsen gekenmerkt door de complexiteit van een grote gemeente. 

Raadsvragen

D66 Velsen was zeer benieuwd naar de feitelijke meerwaarde van de Europese Unie voor Velsen. Daarom hebben wij daarover Raadsvragen gesteld. De financiering vanuit de Europese Unie gaat niet direct naar gemeenten, dit gaat altijd via het Rijk en via de provincie. Er lopen momenteel diverse regionale IJmondiale trajecten die vanuit Europees geld worden gefinancierd. Het Just Transition Fonds (JTF) en Netten Op Zee zijn daar voorbeelden van. Het gaat hier om tientallen miljoenen euro’s die voor de IJmond en het Noordzeekanaalgebied beschikbaar zijn. Velsen heeft zelf relatief weinig grote projecten. Velsen werkt vooral samen in regionale verbanden. De huidige trajecten rondom JTF en Netten op Zee geven een impuls aan innovatie, duurzaamheid en leefbaarheid. 

JTF

Een van de meest recente projecten waarvoor JTF gelden beschikbaar gesteld zijn is Blue2Green Recycling uit Velsen-Noord. Dit in Nederland unieke project maakte de stap voor het verduurzamen van de zorgsector mogelijk. Op deze manier wordt de transformatie van ziekenhuisafval naar herbruikbare grondstoffen op een geheel nieuwe wijze gerealiseerd.
 
Voor de realisatie van de Energiehaven wordt ook gekeken welke mogelijkheden er zijn. De haven van Amsterdam is samen met de provincie Noord-Holland zeer actief om namens het consortium het project in Europa goed onder de aandacht te krijgen. 

Techport

In het kader van de ontwikkeling van het Pontplein is bekeken wat de mogelijkheden zijn. Voor Velsense begrippen was dit plan behoorlijk groot. Maar voor Europese subsidie bleken omvang en scope toch te beperkt om echt aanspraak te maken op Europees geld.
 
Het voordeel van Europese middelen is dat het vaak wel om substantiële bedragen gaat. JTF kan door de omvang substantieel bijdragen. Dit geeft Techport, de innovatie en energietransitie in de IJmond een enorme impuls. Dat geldt ook voor Netten op Zee.
 
Voor de realisatie van de tweede pont komt er 14 miljoen euro beschikbaar. Zonder deze gelden zou de tweede pont op korte termijn niet realiseerbaar zijn.

IJmondhaven

In het verleden is met Europese subsidies onder meer de IJmondhaven gerealiseerd. Dit is nu een belangrijke uitvalsbasis voor de offshore wind.
 
De gemeente levert geen directe bijdrage aan de EU. Vanuit JTF en Netten op Zee komen nu wel tientallen miljoenen naar de regio IJmond. Een specifieke toedeling naar Velsen is er niet gemaakt. Het college hecht eraan dat dit regionaal wordt bekeken.
 
Vandaag over een week zullen in alle landen die zich verenigd hebben in de Europese Unie verkiezingen plaats vinden. In Nederland gaat het op donderdag, 6 juni gebeuren.
Vergeet niet je recht te laten gelden.
Een stem voor Europa is een stem voor Nederland en een stem voor Velsen!