D66 stelt vragen over verkoop schoolgebouwen

D66 is verbaasd over het feit dat de voor wonen bedoelde gebouwen als complex worden aangeboden.

Beeld: Henk Monster

Verkoopvoorwaarden

Bij de verkoop van de voormalige schoolgebouwen aan de Mispel staat een oproep aan geïnteresseerden om een voorstel in te dienen, zijnde een plan en een bieding. Daarbij wordt aangegeven dat de verkoop plaatsvindt op basis van de huidige maatschappelijke bestemming, maar dat de ‘schoolwoningen’ verkocht worden onder de voorwaarde dat het pand weer een woonfunctie krijgt.

D66 is positief over het feit dat het de bedoeling is dat de voormalige schoolgebouwen een woonfunctie zullen krijgen, en ook dat bij de bouw van deze gebouwen is uitgegaan van een schaal en grootte die passend is voor de directe omgeving.

D66 is echter wel verbaasd over het feit dat de gebouwen als complex worden aangeboden. Fractievoorzitter Youssef Boutachekourt: “Wij vragen ons af waarom het college de woningen niet direct aan individuele woningzoekenden kan aanbieden, in plaats van de verkoop van het volledige complex. Hiermee lijkt de kans erg groot dat de gebouwen in handen komen van een projectontwikkelaar, die deze de woningen alsnog aan woningzoekenden zal aanbieden. Dit lijkt ons overbodig en zal zeker geen gunstig effect hebben op de aankoopprijs voor woningzoekenden; tevens zal deze voorgestelde procedure de gemeente waarschijnlijk ook minder opbrengsten opleveren.”
D66 heeft daarom over de verkoop van de voormalige schoolgebouwen aan de Mispel een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college.