Goed op weg naar de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de Van Mierlo Stichting, in samenwerking met de Permanente Programmacommissie, een bundel samengesteld voor de verkiezingsprogrammacommissies (VPCs) van de lokale D66 afdelingen. Deze bundel dient ter voorbereiding van het schrijven van de programma’s voor de verkiezingen. De bundel is al via Mijnd66 beschikbaar voor alle lokale VPC-leden.

Sinds begin juni publiceren wij elke week één paper op onze website en uiteindelijk zullen we de volledige bundel hier ook publiceren.

De portefeuille ‘Financiën’ heeft een grote aantrekkingskracht op D66-ers. Al jaren leveren we in den lande wethouders op dit thema, en aan menig onderhandelingstafel zijn het D66ers die op tafel slaan als het om financiële houdbaarheid gaat. Waarom is dat toch? Is het de invloed die uitgaat van schatkistbewaarder? Zijn het de houdbare overheidsfinanciën die zorgen voor een betrouwbare en niet willekeurige overheid? Of zijn we gewoon -wederom eens- keurige semi-ambtenaren die het allemaal nauwkeurig en volgens de regels willen regelen?

Naast deze stukken, kunnen ook onze podcast inspiratie bieden voor lokale programma’s. Zo maakten we uitzendingen over bouwen en wonen, burgerparticipatie en de jeugdzorg.