Van winst naar waarde: manifest voor maatschappelijk ondernemen

De samenleving heeft meer dan ooit behoefte aan een bedrijfsleven dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, of het nu gaat om de energietransitie, betaalbare zorg of toekomstbestendige huisvesting. Daarom doen de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks, PvdA en D66 in een gezamenlijk manifest een aantal hoognodige voorstellen om de maatschappelijke bijdrage tot de kern van het bedrijfsmodel te maken.

We willen niet alleen financiële waarde, maar ook sociale, ecologische en democratische waarden op de ‘balans’ van het bedrijf. Dat vereist niet alleen regulering van buiten, maar ook hervorming van de machtsverhoudingen binnen de onderneming. Veel bedrijven zijn nu nog te veel gefocust op winst op de korte termijn, veelal in het belang van de aandeelhouder. Het streven naar alsmaar hogere winstuitkeringen maakt dat belangen van bijvoorbeeld werknemers, omwonenden of het milieu onvermijdelijk aan het kortste eind trekken. 
 
Het bedrijf is geen natuurlijk gegeven, maar een juridisch construct en het gevolg van politieke keuzes. Met onze voorstellen kiezen we voor een andere focus van het bedrijfsleven: van winst voor enkelen naar waarde voor ons allemaal. Dat doet niets af aan de klassieke deugden van het ondernemerschap. Innovatie, lef en creativiteit blijven cruciaal, maar worden nu toegepast op een nieuwe uitdaging: maatschappelijk te ondernemen.

De voorstellen in het kort: