Kansengelijkheid -Werk

In de snel veranderende arbeidsmarkt biedt werk voor veel mensen te weinig kansen op een zeker bestaan. Werken loont te weinig en is steeds vaker van tijdelijke aard. Werkenden zonder vaste contractrelatie zijn vaker arm en ze investeren minder in scholing. Ook zijn ze slechter verzekerd, hebben vaker schulden en gezondheidsproblemen en zijn vaker werkloos dan mensen met een vast contract. In de flexibele schil zitten veel mensen die al weinig buffers hebben: laagopgeleiden en mensen met migratie-achtergrond. Daarnaast blijft langdurige werkloosheid een probleem, vooral voor ouderen (55–65 jaar).

Van zzp’ers is 19 procent verzekerd tegen ongevallen. Ook in fysiek zware beroepen als de bouw ligt het percentage verzekerden niet boven de 32 procent. CBS (2018), Minder zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Zzp’ers zijn vaker arm dan werkenden in vaste loondienst, 11 procent tegenover 2 procent, en hebben een vijf keer zo grote kans op langdurige armoede. CBS (2018), Armoede en sociale uitsluiting, p.33, 58.

Met de groei van het aantal ouderen (55–65 jaar), nam het aantal ouderen dat langdurig werkloos is sterk toe, van 17.000 in 2003 naar 55.000 in 2017. CBS Statline (2018).

Meer informatie? Lees de publicatie Kansengelijkheid is toe aan herkansing. Deze is te downloaden als pdf of bestel hem in onze webshop voor €9,95.