Kansengelijkheid is toe aan herkansing


2019 — Kansengelijkheid staat onder druk. Steeds meer Nederlanders zijn hoger opgeleid, leven langer en zeggen gelukkig te zijn. Maar er zijn ook veel Nederlanders die niet goed meekomen. Op deze website lees je waar de verdeling van kansen scheefloopt.

Dit essay analyseert waar kansengelijkheid onder druk staat in onderwijs, werk en sociale zekerheid. Op ieder terrein zien we scheidslijnen. Startposities zijn ongelijk, vanwege afkomst en opleidingsniveau, en worden gaandeweg verder scheefgetrokken door maatschappelijke trends als globalisering, digitalisering en flexibilisering. Waar de een kans op kans krijgt, loopt de ander vast in overmatige onzekerheid op het gebied van wonen en werk, gezondheid en geld.

Kansengelijkheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verdient politieke prioriteit, betoogt Marthe Hesselmans. Als kansen ongelijk verdeeld zijn, verliezen individuen de kans hun leven in eigen hand te nemen en verliest de samenleving als geheel. Eenduidige oplossingen zijn er niet. Wel zijn er keuzes te maken: voor onderwijs dat motiveert, werk dat loont en zekerheden die vertrouwen geven.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.