Burgerschap. Een sociaal-liberale visie

2019 — ‘Burgerschap’ is hot. ‘Meer’, ‘beter’ of ‘ander’ burgerschap zou de sociale cohesie in Nederland herstellen, migranten laten integreren, radicalisering stoppen, en jonge mensen kennis van de democratie bijbrengen. Maar is die belofte gerechtvaardigd? Met het essay Burgerschap. Een sociaal-liberale visie heeft de Mr. Hans van Mierlo Stichting tegen de achtergrond van het huidige debat nader invulling gegeven aan een sociaal-liberale opvatting van burgerschap. Centraal staat een prangend actuele vraag: wat burgers bindt en wat hen tot een gemeenschap maakt.

InAuteurs Daniël Boomsma, Teun Dekker, Abele Kamminga en Anne-Lotte Masson beargumenteren dat burgerschap voor sociaal-liberalen begint bij het besef dat vrijheid vraagt om wederkerigheid: burgers stellen elkaar in staat om vrij te leven. Dat vraagt om een gezamenlijke inzet van mensen. In een samenleving met verschillende culturen en leefwijzen is er meer en meer behoefte aan burgers, die zich inzetten voor een samenleving waarin mensen ondanks al hun verschillen kunnen samenleven. Zónder aan de essentiële vrijheid en gelijkwaardigheid van mensen af te doen. In een samenleving die te maken heeft met bureaucratie en vermarkting, kan meer ruimte voor burgers om publieke problemen gezamenlijk op te lossen mensen bij elkaar te brengen. En in een samenleving waarin deelname aan de democratie beperkt blijft tot een té kleine (hoogopgeleide) groep, is het van groot belang dat burgers meer in staat worden gesteld zich de democratie weer eigen te maken.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.