Emma Swaters

Emma Swaters (2001) is stagiaire bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Na een bachelor in Liberal Arts and Sciences gevolgd te hebben in Rotterdam is zij gestart aan een master in Politicologie met een focus op politieke filosofie aan de Universiteit Leiden. Als stagiaire is Emma verantwoordelijk voor het ondersteunen van de wetenschappelijke medewerkers, en zal ondersteuning bieden bij het organiseren van evenementen van de stichting.