Tweede Kamerlid Rens Raemakers in gesprek over jeugdzorg

Afgelopen week bracht D66 Tweede Kamerlid Rens Raemakers een bezoek aan Steenwijkerland. Hij ging samen met de fractie in gesprek over de jeugdzorg in de gemeente.

Hoe is de jeugdzorg in Steenwijkerland?

Hoe pakt de decentralisatie van de jeugdzorg in Steenwijkerland in de praktijk uit? Er is gesproken met een huisarts, psycholoog, praktijkondersteuner en jeugdconsulent van de gemeente Steenwijkerland.

Naast Emmy Elgersma (D66) waren ook twee raadsleden als ervaringsdeskundigen aanwezig. Namelijk Femedith Kersjes (CDA) en Aletta Makken (GroenLinks). Zij hebben zelf ook met jeugdzorg te maken gehad en hebben kunnen toelichten waar zij in de zorg tegenaan liepen.

Succesvolle pilotgemeente

Steenwijkerland is één van de vijf gemeenten waar een pilot rondom de jeugdzorg heeft plaatsgevonden. De gemeente is in 2017 gestart met de pilot POH-jeugd GGZ (praktijkondersteuner huisartsen op het terrein van jeugd-GGZ). Het doel van de pilot was om deskundigheid op het gebied van jeugd-GGZ bij de huisartsen aan te bieden om kinderen en ouders beter, sneller en dichterbij te helpen. In de evaluatie is gebleken dat 85% van de kinderen in de huisartsenpraktijk geholpen kon worden en slechts 15% werd doorverwezen voor verdere zorg. De inzet van de POH is succesvol gebleken en wordt door ouders zeer gewaardeerd en omschreven als dichtbij, laagdrempelig en vertrouwd.

Bezoek Rens
Raemakers

De ervaringen en werkwijze van de jeugdzorg in Steenwijkerland neemt Rens mee naar het wetgevingsdebat.

Wetgevingsdebat jeugd

Op maandag 18 november vindt in Den Haag een wetgevingsdebat over jeugdzorg plaats. De ervaringen die Tweede Kamerlid Raemakers tijdens het werkbezoek heeft opgedaan, zoals de inzet van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ, worden daarin meegenomen. “Doordat 85% van de kinderen niet doorverwezen hoeft te worden, bespaar je geld. Hierdoor kun je kinderen die zware zorg nodig hebben ook meer behandelingen geven. ” aldus Raemakers. “Daar gaat het wat mij betreft om in de jeugdzorg: Lichte gevallen licht behandelen en zware gevallen beter helpen.”