Investeer in museum Steenwijk

Cultuur gaat D66 aan het hart en als we het in de raad gaan hebben over een verrijking of versterking van ons culturele aanbod, dan krijgen we het in deze winterse kou toch al snel wat warmer. Een plan van allure waarbij Steenwijk weer een volwaardig museum krijgt.

Zet een volwaardig museum neer met beide collecties

Hier wordt de historie van Steenwijk verteld met o.a. toppers zoals de collectie van Hildo Krop en het Kermis en Circusmuseum. Als we kijken naar het plan zijn we erg enthousiast. D66 pleit er dan ook voor om het volledige plan uit te werken en niet te bezuinigen op de uitbreiding. Belangrijk is wel dat de kosten beheersbaar blijven. Ze zijn fors en in het verloop zit nog onzekerheid. Hoe gaat het college waken dat dit geen extra miljoenen gaat kosten?

Niet langer utistellen

Tijd om dit museum in Steenwijk te realiseren en niet langer onderzoek doen naar andere opties. Het leegstaande café op de hoek van de markt ziet D66 ook graag meegenomen worden in de plannen, maar dit mag niet belemmerend werken. De concentratie in het centrum is juist een goede ligging en ontwikkeling voor de binnenstad.

Een paar suggesties om zeker op te nemen in de uitwerking.

  • Het openbaar toilet – In het ontwerp lijkt deze te verdwijnen. Gemeente moet zorg dragen voor voldoende openbare toiletten. Daarom willen we het college vragen, als dit zo is, dit ook te behouden, wellicht op een andere geschikte plaats.
  • Net als andere partijen wijzen we graag ook op de exploitatie. We hopen dat dit plan ook het gewenste resultaat zal hebben en dat het niet over tien jaar op omvallen staat of aan het infuus van de gemeente hangt. De uitwerking hiervan vereist zorgvuldigheid.
  • Fietsenstalling – Wat is het heerlijk fietsen in onze gemeente op de nieuwe paden. We verwachten dat veel inwoners en bezoekers dit zullen doen. Als we kijken naar het plan van het Steenwijkerdiep en ook nu, lijkt er geen ruimte voor fietsenstalling. Een degelijke en wellicht inpandige fietsenstalling is wat D66 betreft ook evident.
  • Het is in dit plan duidelijk dat dit museum een toeristenstroom op gang brengt. D66 heeft het al vaker aangegeven, de toerist draagt bij. Wij kiezen voor het volledige scenario en om onze financiën op orde te houden, zien we een verhoging van inkomsten rondom toerisme te verhogen. Zo krijgen onze inwoners een prachtmuseum met dank aan onze toeristen.

Inzetten op een prachtmuseum

We staan nu voor een kruispunt, welke kant gaat het op. Hoe kijken we over 10 jaar terug op dit moment? Een binnenstad met leegstaande panden, waar weinig te doen is. Of omdat er lef is getoond een levende binnenstad met een prachtmuseum. D66 gaat voor dat laatste. We hopen dat dit een voorbode is voor komende jaren, waarbij in alle plannen ook kunst en cultuur zit opgenomen.