Politieke update D66-fractie

In de afgelopen twee weken hebben er opmerkelijke ontwikkelingen plaatsgevonden in grote dossiers van Sittard-Geleen, zoals het Huis aan de Markt en het voorstel van D66 omtrent Shelter City. Ook is D66 te gast geweest bij Zuyd Hogeschool voor een gastcollege en was er een Ronde over de P&C-cyclus.

concept Huis aan de Markt Beeld: CRA-Vastgoed

Huis aan de Markt

In december 2022 stelde fractievoorzitter Pepijn Pi schriftelijke vragen inzake het Huis aan de Markt, omdat het college besloot voor een tweede keer niet over te gaan tot een gunning van het project omtrent de herontwikkeling van het oud V&D-pand. D66 stelde daarbij kritische vragen omdat het college hierbij dreigde de resultaten van het inwonerparticipatietraject naast zich neer te leggen. Later werd ook duidelijk dat B&W de inwonersenquête niet openbaar wilde maken. De D66-fractie reageerde hierop middels een open brief aan het college en eiste dat de resultaten openbaar werden gemaakt.

Vlak voor de Carnaval werd onze fractie verrast door berichtgeving vanuit B&W over het Huis aan de Markt te Sittard. Het college heeft een overzicht van de resultaten inzake de inwonersenquête openbaar gemaakt en naar de raad doen laten toekomen. Hoewel het in de ogen van D66 te laat is, zijn we enigszins tevreden met dit begin van transparantie vanuit het college van B&W omtrent het Huis aan de Markt dossier. Toch wacht de D66-fractie nog altijd op een reactie op onze open brief, een reactie die wij met genoegen tegemoet zien.

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Shelter City

Burgerlid Ellen Vaessen-ten Haaf stelde in het begin van de periode schriftelijke vragen over de huisvesting van statushouders en de opvang van vluchtelingen toen uit een rapport bleek dat Sittard-Geleen niet voldeed aan de taakstelling die het heeft. Na de onbevredigende beantwoording vanuit het college agendeerde D66 het onderwerp voor de rondevergadering.

De Ronde kon rekenen op een constructieve en meedenkende houding van wethouder Leon Geilen, daar is D66 erg blij mee. Ook tijdens de Ronde stelde D66 voor om Sittard-Geleen te laten aansluiten bij het Shelter City programma. Via Shelter City worden ieder jaar gedurende drie maanden enkele internationale mensenrechtenverdedigers opgevangen. Vele grote steden in Nederland zijn al aangesloten bij dit belangrijke programma. Tot grote verbazing van D66 is het college niet bereid om Sittard-Geleen te laten deelnemen aan dit programma, een gemiste kans voor Sittard-Geleen.

Het is vreemd en verdrietig dat het college geen stappen zet om deze belangrijke internationale hulp aan te bieden en Sittard-Geleen daarmee een veilige haven maakt voor mensen die strijden voor normen en waarden die ook in onze samenleving centraal staan. Hoe dan ook zal onze fractie alles op alles zetten om via andere wegen dan wél resultaten te leveren, ook nu het college de bal laat liggen door niet aan te sluiten bij dit programma”, aldus Ellen Vaessen-ten Haaf.

Beeld: Zuyd Hogeschool

Gastcollege Zuyd

Vlak voor het reces was fractievoorzitter Pepijn Pi te gast bij Zuyd Hogeschool, de opleiding European Studies. Tijdens het gastcollege mocht Pepijn spreken met studenten over hoe het is om op jonge leeftijd politiek actief te zijn en wat het werk als raadslid en fractievoorzitter inhoudt.

Daarnaast sprak Pepijn met studenten over het belang van Europa — zoals bijvoorbeeld hier in de Euregio. Tijdens het debat discussieerde Pepijn met studenten over de groeiende invloed en macht van China op het wereldtoneel, studieschuld en bespraken zij tips en tricks voor debatten.

Het is geweldig om te zien hoe deze generatie jongeren gemotiveerd is om te werken aan de toekomst van morgen met goede en weldoordachte ideeën en voorstellen, gewoon super dit”, aldus fractievoorzitter Pepijn Pi.

Beeld: Zuyd Hogeschool

Rondevergadering

Ook was er recentelijk nog een Ronde over de P&C-cyclus en de daar bijbehorende stukken. De Ronde van burgerlid Björn bonten kunt u hieronder terugkijken.

Inbreng D66 Ronde: P&C-cyclus en Positie Gemeenteraad — Burgerlid Björn Bonten

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen