Vragen inzake huisvesting statushouders en opvang vluchtelingen

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat een groot deel van de Limburgse gemeenten de wettelijke taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders voor de eerste zes maanden van dit jaar niet gehaald heeft. Voor 305 van de 993 statushouders is nog geen onderdak gevonden. De gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen hebben deze doelstelling bij lange na niet gehaald; 37 (van de 91) statushouders die aan een woning geholpen hadden moeten zijn, hebben deze nog niet gekregen. Zo blijkt uit een overzicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Ellen Vaessen-ten Haaf - Beeld: De Fotovakvrouw

Wettelijke taakstelling

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van vergunninghouders volgens de opgelegde taakstelling op basis van de Huisvestingswet 2014, artikel 28. Deze taakstelling wordt halfjaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Doorstroomprobleem

De D66-fractie beseft goed dat dit een complex probleem is en er ook in Sittard-Geleen sprake is van krapte op de woningmarkt. De urgentie is echter groot, want door de vertraagde huisvesting van statushouders komen andere opvangplekken niet vrij, waardoor een doorstroomprobleem ontstaat. Mede door dit doorstroomprobleem is de asielketen verstopt geraakt, wat resulteert in inhumane omstandigheden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar recentelijk ongeveer 300 mensen de nacht in de buitenlucht hebben moeten doorbrengen.

Schriftelijke vragen aan het College van B&W

D66 vindt dat Sittard-Geleen haar verantwoordelijkheid moet nemen om statushouders tijdig te huisvesten en daarmee een bijdrage aan een stabiele migratieketen in Nederland te leveren. Burgerraadslid Ellen Vaessen-ten Haaf stelt daarom, namens de fractie van D66, de volgende vragen aan het College van B&W: