Raadsvergadering 19 mei 2022

Tijdens de eerste Raadsvergadering van de nieuwe periode (2022-2026) kwamen een aantal dossiers aan bod, zoals: een periodieke wijziging van de APV, de deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en de afronding van het Masterplan Zitterd Revisited. Tevens werden Björn Bonten en Ellen Vaessen-ten Haaf benoemd tot Burgerraadslid.

Benoeming Björn en Ellen, Burgerleden D66

Een van de eerste agendapunten van de Raadsvergadering was het benoemen van burgerraadsleden door de Gemeenteraad. Iedere fractie mag twee Burgerleden voordragen. Burgerraadsleden maken deel uit van de fractie en kunnen het woord voeren in Ronde. Voor D66 zullen Björn Bonten en Ellen Vaessen-ten Haaf functioneren als Burgerleden voor de periode 2022-2026.

Het team is compleet. Björn en Ellen zijn nu officieel door de Raad benoemd tot Burgerraadsleden voor de fractie van D66. Ik feliciteer hen van harte. Als fractievoorzitter en Raadslid namens D66 ben ik superblij dat zij samen met mij aan de slag gaan voor Sittard-Geleen. Let’s get to work!”, aldus fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne.

Benoeming Burgerleden D66: Björn Bonten & Ellen Vaessen-ten Haaf

Ellen Vaessen-ten Haaf (links) en Björn Bonten (rechts) - Beeld: Pepijn Pi

Wijziging APV

Het eerste bespreekstuk tijdens de Raadsbijeenkomst was een periodieke wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierbij werd door de fractie van Forum voor Democratie een amendement ingediend om het actief en effectief aanpakken van discriminatie los te laten. D66 vindt dat onacceptabel en haaks staan op de Nederlandse Grondwet. D66 wil dat de gemeente discriminatie doeltreffend aanpakt en een Sittard-Geleen creëert waar iedereen, alle inwoners, vrij, veilig en gelijkwaardig kunnen leven.

De volledige inbreng van D66 kunt u zien via onderstaande video:

Inbreng D66 Raad: Wijziging APV en aanpak discriminatie — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Deelname Stichting Risicobeheer

Het tweede bespreekstuk van de eerste vergadering van de Gemeenteraad betrof een voorstel van het veiligheidsberaad inzake het deelnemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Het doel van deze stichting is dat de veiligheidsregio’s straks een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer hebben waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en schades kunnen afwikkelen.

De volledige inbreng van D66 kunt u zien via onderstaande video:

Inbreng D66 Raad: Deelname Stichting Risicobeheer — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Afronding Masterplan ZRS

In de Raadsvergadering werd ook een besluit genomen over de afronding van het Masterplan Zitterd Revisited. Zitterd Revisted (ZRS) – gestart in de jaren ’90 – heeft als doel gehad het stadsdeel Sittard een rijke upgrade te geven. Hoewel er nog genoeg werk aan de winkel is – dat voortgezet gaat worden middels ontwikkelpaden in de toekomstvisie 2030 – heeft D66 ingestemd met de afronding van ZRS.

D66 kijkt terug op een succesvolle gang van zaken binnen het ZRS-project waar Sittard het eerste Hilton Hotel buiten de Randstad aan te danken heeft, een prachtige upgrade van het theater heeft plaatsgevonden d.m.v. het Toon Hermans gedachtegoed en het terugbrengen van de oude stadsgrachten bij de Schootsvelden is gerealiseerd. Ook de nu nog lopende projecten, zoals: het Huis aan de Markt en de honderden betaalbare studentenwoningen in de voormalig DSM-torens zullen Sittard-Geleen nog veel moois bieden in de toekomst.

D66 heeft met name aandacht gevraagd voor het aanbesteden van Europese subsidies voor overige projecten binnen ZRS, het vergroenen van de binnenstad en de Helenakapel. De inbreng van D66 tijdens de Raadsvergadering van 19 mei heeft zelfs De Limburger gehaald. Ook de inbreng tijdens de Rondevergadering van 11 mei kon op veel steun rekenen.

De volledige inbreng van D66 kunt u zien via onderstaande video’s:

Inbreng D66 Ronde: Afronding Zitterd Revisited — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Inbreng D66 Raad: Afronding Zitterd Revisited — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen