Voorwoord

De laatste acht jaar heeft D66 als collegepartij een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Schiedam. Er zijn bijvoorbeeld veel woningen bijgebouwd, waardoor mensen de stad niet meer hoeven te verlaten wanneer zij vanuit hun starters- of sociale huurwoning willen doorgroeien naar een ruimer huis. Schiedam is ontdekt als stad waar het prettig en betaalbaar wonen is, waar je goed kunt ondernemen en waar voor bezoekers veel te beleven is op het gebied van historie en cultuur.

Maar Schiedam is ook de stad waar heel veel verschillende culturen en achtergronden samen leven, wat soms voor onbegrip en tegenstellingen zorgt. De stad waar het ene kind een makkelijker start kent dan het andere. Waar de ene buurt veiliger wordt ervaren dan de andere. Zaken die stuk voor stuk dringende aandacht behoeven.
De COVID-19pandemie heeft ook in Schiedam haar sporen nagelaten. Met name bij mensen thuis, achter de voordeur. Dit vraagt veel van een nieuw stadsbestuur.
D66 is een partij die niet schrikt van problemen. Voor ons bieden ze kansen zaken te verbeteren.

We zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Met een positieve blik op de maatschappij en met vertrouwen in de mensen.

Namens D66 wil ik mij de komende jaren, met een enthousiaste en betrokken fractie, inzetten voor de verdere ontwikkeling van Schiedam. Door de woningvoorraad in onze stad verder in balans te krijgen. Door de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Door kinderen goed en veilig naar school te laten gaan. Door de uitdagingen in het sociaal domein op een creatieve manier aan te gaan. Door mensen bij elkaar te brengen en door van elkaar te leren.

In de komende raadsperiode vieren we het 750-jarig bestaan van Schiedam. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we dit feest kunnen vieren in een bloeiende stad, waar het steeds prettiger, veiliger en gezonder leven is. Samen maken we Schiedam een stad waar iedereen vrij kan zijn en zich vrij kan voelen!

John van Sliedregt
Lijsttrekker D66 Schiedam