Hoofdstuk 1: Onderwijs voor iedereen

Vrij zijn begint met goed en gelijkwaardig onderwijs voor ieder kind. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Goed onderwijs geeft een kind de mogelijkheid om het maximale uit zijn /haar talenten te halen. Het is de opstart naar een goed begin van hun toekomst.

Daarom wil D66 Schiedam dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken en zeker voor leerlingen die talent hebben, maar deze door omstandigheden niet ten volle kunnen benutten. Daarom maakt D66 zich hard voor goed en passend onderwijs in Schiedam, met eerlijke kansen voor iedereen.

Dit kunnen we doen door in Schiedam te investeren in een rijke schooldag, waarbij sport, kunst & cultuur en een schoollunch zijn inbegrepen. Ook investeren we in samenwerking tussen scholen, bedrijven en instellingen en pleiten we voor maatwerk in het onderwijs. Elk Schiedams kind krijgt een advies dat bij zijn of haar ontwikkeling past.

Doelen aankomende periode:

1. Vrij zijn begint met goed en gelijkwaardig onderwijs voor ieder kind. Schiedams onderwijs gaat vooral over de leerlingen, door het bieden van maatwerk gericht op talentontwikkeling. Kansenongelijkheid wordt aangepakt in heel Schiedam met extra aandacht waar nodig, bijvoorbeeld in wijken als Schiedam Oost, Nieuwland en Groenoord. In het kort: passend onderwijs voor elk Schiedams kind.

Te bereiken door:
• De eindtoets in groep 8, en het daarbij behorende selectiemoment, komt voor veel leerlingen te vroeg. D66 wil Schiedamse scholen daarom stimuleren brede brugklassen te introduceren tot aan de 2e of 3e klas;
• Scholen met veel leerlingen uit een kansarme omgeving krijgen extra aandacht en waar mogelijk extra financiële middelen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het geld kunnen zij gebruiken voor het verkleinen van klassen, het aannemen van ervaren leraren of het aanbieden van extra taal- of bijles. Zo verbeteren we de kwaliteit op deze scholen en maken we de scholen aantrekkelijk voor alle leerlingen;
• Er komt een onderzoek naar onderadvisering in Schiedam. 62% van de Schiedamse leerlingen krijgt mavo-/havo-/vwo-schooladvies. Dit is 11% lager dan het landelijke gemiddelde. Ook Schiedamse leerlingen verdienen het om dezelfde kans te krijgen op een opleiding die aansluit bij hun wensen en capaciteiten;
• Daarnaast is Schiedam trots op haar vele harde werkers van de praktische opleidingen. De beroepsopleidingen in Schiedam worden geholpen om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij lokale ondernemingen;
• In samenwerking met jeugdzorg, school, de wijkteams en de gemeente wordt een specifieke aanpak gedefinieerd om schooluitval en thuiszitten te voorkomen dan wel aan te pakken en door een integrale aanpak te zorgen voor een omgeving om goed te kunnen leren;
• D66 wil onderzoeken of invoering van centrale afspraken rondom inschrijving van kinderen op basisscholen op positieve wijze verandering kan brengen aan de huidige, oneerlijke praktijk die eigenlijk neerkomt op “wie-eerst-komt-die-eerst-maalt”.

2. D66 Schiedam wil duurzaam onderwijs dat gericht is op de toekomst:

Te bereiken door:
• Alle Schiedamse scholen worden getransformeerd tot een duurzame ‘Frisse School’ met laag energieverbruik en gezond binnenklimaat. Hierbij is er ruimte voor groene initiatieven zoals groene schoolpleinen en groene schooldaken;
• Digitale vaardigheden krijgen een betere invulling in het onderwijs en in de lesprogramma’s;
• Een effectiever gebruik van digitale leermiddelen en –methoden in de klas wordt gestimuleerd, met extra financiering voor leerlingen uit kansarme gezinnen. Deze digitale leermiddelen en -methoden zijn ook toegankelijk voor leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld een visuele beperking of een motorische beperking.

3. De kwaliteit van het onderwijs bepaalt het succes van ons onderwijs. Een rijke schooldag wordt de norm en niet meer de uitzondering. Goed onderwijs betekent ook oriëntatie op de maatschappij, het stimuleren van een gezonde leefstijl en het in aanraking brengen met diverse sporten.

Te bereiken door:
• Scholen krijgen NPO-middelen om vakdocenten in te zetten en werken nauw samen met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. Zo krijgt elk kind de kans om mee te doen aan sport, cultuur, muziek of het ontdekken van techniek en natuur;
• We stimuleren een gezonde leefstijl en daarmee gezond opgroeien. Alle activiteiten worden zoveel mogelijk op en via de school(opvang) aangeboden. Bijvoorbeeld door een pilot te starten met een gezonde lunch en fruit op school.