Inleiding

Vrij zijn in Schiedam betekent dat Schiedammers zich thuis voelen in hun mooie stad. Je bent pas echt ergens thuis als je er ook in alle vrijheid kunt wonen, werken, leren en bewegen. Dat vinden we belangrijk!

Daarvoor is het van belang dat iedere Schiedammer dezelfde kansen heeft om zichzelf te kunnen zijn en zich te ontwikkelen. Als we zeggen iedere Schiedammer bedoelen we ook iedereen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, huidskleur, identiteit of gender. Iedereen moet kunnen blijven leren en iedereen moet dezelfde toegang hebben tot goed onderwijs, een fijne werkomgeving, een plek om te sporten en ruimte hebben voor cultuur.

Een dak boven het hoofd, een aantrekkelijke buitenruimte en een gezonde en schone leefomgeving vormen een absolute basis voor een vrij leven, nu en in de toekomst.

In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij onze visie, ambities en standpunten voor een vrij, gezond en fijn Schiedam. D66 Schiedam is trots op onze mooie stad en draagt met veel energie bij aan de groei die de stad de afgelopen jaren doormaakt. Deze groei komt niet vanzelf. Ze vraagt om de juiste sturing en controle. Dat wat Schiedam uniek maakt ten opzichte van omliggende steden moeten we behouden en versterken. Het authentieke karakter van onze stad komt pas vol tot zijn recht wanneer mensen trots kunnen zijn op hun stad waar ze in vrijheid en gelijkheid wonen, leven en werken. Hier wil D66 zich ook de komende vier jaar voor inzetten. Daarnaast gaan we verder met waar we gebleven zijn; het werken aan een gastvrij, sociaal en ondernemend Schiedam.

Een verslechtering van de situatie in Nederland en in de wereld om ons heen kan ervoor zorgen dat we onze ambities in dit programma moeten bijstellen. Net zoals een verbetering ervoor kan zorgen dat we meer gas willen geven. Dat is eerlijke politiek. Geen garanties, maar wel de belofte van onze inzet. Altijd vanuit de overtuiging dat mensen gelijke kansen verdienen. Dat mensen vrij moeten zijn zelf over hun leven te beslissen. Dat we bij elke keuze die we maken oog houden voor de toekomst. Omdat we alleen zo samen vrij kunnen zijn.