Hoofdstuk 13: Gezond, fit en vitaal leven

Meer dan de helft van de Schiedammers heeft obesitas en Schiedammers zijn gemiddeld ook zwaarder dan het landelijk gemeten gemiddelde. Daarom wil D66 Schiedam een serieuze aanpak op het gebied van sport, bewegen en voeding. Elke Schiedammer verdient de kans om gezond, fit en vitaal te kunnen zijn.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. Sporten is mogelijk op elk niveau en voor elk budget.

Te bereiken door:
● Sporten wordt mogelijk gemaakt op alle verschillende niveaus van fitheid. Hierbij wordt zoveel als mogelijk gesteund op en samengewerkt met bestaande sportaanbieders en sportverenigingen. Er is speciale aandacht voor Schiedammers die (nog) wat minder fit zijn;
● Sportaanbieders zonder winstoogmerk (zoals sportverenigingen) worden actief ondersteund bij het onder de aandacht brengen van hun aanbod en de mogelijkheden die zij bieden, vooral waar dat aanbod is gericht op Schiedammers die (nog) wat minder fit zijn;
● Mogelijkheden voor subsidie voor minder (financieel) draagkrachtige huishoudens wordt actief onder de aandacht gebracht en waar nodig uitgebreid;
● Het wordt voor iedereen mogelijk om vrijblijvend en (financieel) laagdrempelig kennis te maken met verschillende sporten, sportaanbieders en sportverenigingen.

2. Bewegen is onderdeel van het dagelijkse leven.

Te bereiken door:
● Schiedammers worden actief gestimuleerd om zich zo veel mogelijk te voet of op de fiets door de stad te bewegen;
● De buitenruimte en de woonwijken worden zodanig ingericht dat alledaags bewegen wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld door gratis (bewaakte) fietsenstallingen en goede kwaliteit voet- en fietspaden;
● Het gebruik van een auto in de stad wordt ontmoedigd door slim parkeerbeleid en waar mogelijk autoluwe straten. Dit mag echter niet ten koste gaan van Schiedammers die slecht ter been of minder mobiel zijn en moet voor Schiedammers ook niet duurder worden.

3. Gezonde voeding is overal en voor iedereen verkrijgbaar.

Te bereiken door:
● Informatie en voorlichting over een gezonde leefstijl onder (jonge) kinderen en hun ouders wordt actief gedeeld via partners zoals consultatiebureaus, verloskundigenpraktijken, kraamzorg, kinderdagverblijven, scholen en huisartsen;
● Openbare voorzieningen zoals school- en sportkantines en zwembaden hebben (aanvullend) een groter aanbod aan gezonde voeding;
● Naast aanbod van fastfood zijn er zowel online als fysiek gezonde betaalbare alternatieven. Ondernemingen worden hierin actief gestimuleerd.