Hoofdstuk 12: De Schiedamse cultuur & het toerisme in onze stad

Een goede culturele sector zorgt voor verbinding tussen de inwoners van een stad. Juist daarom is het zo belangrijk dat er sprake is van een divers cultuuraanbod voor iedereen binnen Schiedam. Voor ieder wat wils, voor jong en oud, waarbij aandacht is voor stadsgeschiedenis en cultuurhistorie. Een florerende cultuur- en toeristische sector is goed voor de stad en wanneer hier goed beleid op wordt gevoerd levert dit uiteindelijk veel positieve (economische) effecten op. Schiedam is een stad met een uniek en eigen imago, waar inwoners maar zeker ook bezoekers graag vertoeven.

Doelen aankomende raadsperiode:

Cultuur

1. D66 vindt het belangrijk dat er sprake is van een divers cultuuraanbod welke voor alle Schiedammers bereikbaar en toegankelijk is.

Te bereiken door:
• Met subsidieverstrekking sturen op een divers aanbod. Rekening houdend met verschillende interesses en achtergronden en de diversiteit van de stad;
• Ondersteunen van initiatieven die ontmoetingen tussen groepen met verschillende (culturele) achtergronden stimuleren;
• Het Beatrixpark weer te gebruiken als festivallocatie. Het park kan op die manier beter en meer veelzijdig gebruikt worden dan nu het geval is;
• In 2025 vieren we 750 jaar Schiedam. D66 wil dat de gemeente hier een evenement voor organiseert met aandacht voor de vroegere en hedendaagse helden van onze stad.

2. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente inzet op het faciliteren van (beginnende) kunstenaars, creatieve ondernemers en andersoortige partijen die actief willen zijn in de Schiedamse cultuursector.

Te bereiken door:
• Het geven van sturing en het hebben van een faciliterende rol in ondergeschikte vorm, zodat we het realiseren van een bloeiende culture sector overlaten aan de makers;
• Op het gebied van cultuur zoekt Schiedam de samenwerking met buurgemeenten in plaats van met hen te concurreren;
• Bij gelijke strekking is er een voorkeur voor inwoners / ondernemers uit Schiedam. Binding met en kennis van de stad is altijd belangrijk;
• De gemeente gaat een atelierbeleid voeren dat onder meer gericht is op betaalbare huisvesting voor de makers;
• Indien culturele locaties beschikbaar moeten komen voor bijvoorbeeld woningbouwontwikkeling, dan moet een alternatieve locatie geboden kunnen worden;
• Een stimulerende subsidie vanuit bestaande budgetten, waar de stad iets van terug mag verwachten. Dit wordt vormgegeven aan de hand van individuele en gerichte prestatieafspraken. Eventuele tekorten in de begroting mogen geen reden zijn om subsidie stop te zetten.

Toerisme

3. D66 pleit voor een duidelijke focus op de eigentijdse cultuur en het imago van Schiedam waarmee toeristen uit omgeving (en verder) worden aangetrokken. Daarnaast draagt een sterke eigen identiteit en imago bij aan het samenwerken met buurgemeenten en voorkomt het concurrentie.

Te bereiken door:
• Een eenduidige visie formuleren voor onze stadsidentiteit & city-marketing. Het opbouwen van een imago kost veel tijd, dus maken wij ons hard voor het doorzetten van onder andere het Schiedam Distillers District;
• Laat het verleden en heden van Schiedam terugkomen in uitingen, zoals bijvoorbeeld muurschilderingen;
• Erkenning voor de historie van Schiedam als jeneverstad dient vormgegeven te worden door dit een plaats te geven op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Ons gemeentebestuur dient zich hier sterk voor te maken.

4. Schiedam vanaf het water is prachtig! Daarom vindt D66 Schiedam dat de stad via het water uitstekend bereikbaar moet zijn voor toeristen en dat het watertoerisme beter gepromoot moet worden.

Te bereiken door:
• Het vaarverkeer krijgt in de zomer meer mogelijkheden om door het centrum van Schiedam te kunnen varen. We stimuleren hierbij milieuvriendelijk en innovatief vaarverkeer, bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische scheepvaart.
• Op korte termijn dienen de bedieningstijden van onze bruggen in de zomermaanden verruimd te worden en op de lange termijn biedt het op afstand kunnen bedienen van bruggen een uitkomst;
• Meer en aantrekkelijke passanten ligplaatsen voor boten, zowel voor dagjestoeristen als voor overnachtingen.

5. D66 vindt het belangrijk dat toeristen onze stad goed kunnen vinden en er fijn kunnen verblijven.

Te bereiken door:
• Het faciliteren van aantrekkelijk en volwaardige camperparkeerplaatsen in en rond het centrum en bijvoorbeeld bij de Maasboulevard;
• Schiedam promotie & city-marketing dient zich ook te richten op hotels in de regio;
• 50% van de toeristenbelasting gaat naar stadspromotie. In tijden van tekorten zullen we daar niet aan tornen. De toeristenbelasting moet geen melkkoe worden.