Hoofdstuk 10: Iedereen is anders maar gelijk

30% van de Schiedammers met een bi-culturele achtergrond voelt zich niet thuis in Schiedam. Veel van deze Schiedammers beginnen dus elke dag met een 0-1 achterstand, bijvoorbeeld wanneer ze door hun huidskleur niet worden uitgenodigd voor een sollicitatie. Overal in onze stad leven, bewust of onbewust, vooroordelen en stereotypen die doorsijpelen in onze manier waarop we ons gedragen of onze mede-Schiedammers behandelen. Dit gaat ook over vormen van discriminatie op basis van gender, seksuele voorkeur, beperkingen, leeftijd of opleiding. Als wij willen dat iedere Schiedammer vrij kan zijn in onze mooie stad dan moeten wij samen blijven strijden zodat dit verandert!
Bij racisme en bewuste discriminatie vraagt dat om een concrete aanpak en hardere straffen. Bij onbewuste discriminatie om bewustwording, dialoog en zelfreflectie. Wij willen dit nog actiever oppakken en investeren in de WIJ-cultuur. Een cultuur waarbij wij in Schiedam écht naar elkaar omkijken, van elkaar leren en elkaar respecteren. We zorgen dat het Nationale Actieplan tegen discriminatie en racisme ook in Schiedam invulling krijgt, zodat iedere Schiedammer dat thuisgevoel heeft en zich onderdeel voelt van onze stad.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. Iedere Schiedammer moet zich thuis en vrij kunnen voelen Schiedam. D66 Schiedam wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Daarom blijft D66 Schiedam de gemeente wijzen op haar taak om racisme en discriminatie aan te pakken.

Te bereiken door:
• Het formuleren van een Lokaal Actieplan tegen racisme en discriminatie in 2023;
• Te blijven investeren in doorlopende campagnes om de impact van (al dan niet bewust) discriminerend gedrag aan de orde te stellen. Daarnaast moet de gemeente in haar communicatie duidelijk en expliciet verwijzen naar het College voor de Rechten van de Mens, discriminatiemeldpunten en de ombudsman;
• Prioriteit te maken van het diversiteitsbeleid in alle lagen van de gemeentelijke organisatie. Te beginnen door sollicitatiecommissies bij de gemeente een gevarieerde samenstelling te geven wat betreft gender, leeftijd en achtergrond;
• Mensen met een beperking actief te betrekken bij het ontwikkelen van het gemeentelijke beleid;
• De gemeente werkt niet samen met dienstverleners, organisaties of bemiddelaars die discrimineren;
• Schiedam is trots op de LHBTQIAP-gemeenschap en op het feit dat wij een regenbooggemeente zijn. D66 zal zich er voor inzetten dat Schiedam ook een regenbooggemeente blijft. In Schiedam moet je je vrij kunnen voelen om te zijn wie je bent.

2. Gelijke kansen voor elke Schiedammer op de arbeidsmarkt, voor een woning en in het onderwijs.

Te bereiken door:
• Een meldplicht in te voeren voor discriminerende verzoeken aan makelaars, verhuurders en vastgoedbemiddelaars;
• Er komt een onderzoek naar stagediscriminatie.
Organisaties met een subsidie-relatie met de gemeente worden verplicht gesteld in hun verantwoording te rapporteren over hoe het is gesteld diversiteit en inclusie binnen de eigen organisatie.