Schiedam gaat beleid voor plaatsing zonnepanelen veel ruimhartiger toepassen

D66 zet zich in voor een energierevolutie waarbij mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken.
Daar hoort ook bij dat we schone energieopwekking dichtbij huis stimuleren. Zo geven we iedereen de mogelijkheid (i) om zelf mee te werken aan de energietransitie, en (ii) meer grip op de eigen energierekening te krijgen.
Als het gaat om zonnepanelen staat wat ons betreft het principe ‘geen dak blijft onbenut’ centraal. Ook in beschermd stads- en dorpsgezicht. Gelukkig biedt de richtlijn van de verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hier ruimte voor: gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn toepassen.
Maar steeds vaker bereikten ons geluiden dat in Schiedam te vaak ‘nee’ verkocht werd bij aanvragen voor plaatsing van zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht.

Beeld: G. Lanting (Wikimedia Commons)

Daarom hebben we het initiatief genomen tot de motie ‘Meer ruimte voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht en dorpsgezicht’. Deze motie roept op de regels voor plaatsing van zonnepanelen veel ruimhartiger toe te passen. De gemeente moet plaatsing maximaal stimuleren.
Deze motie van D66 (samen met mede-indieners GroenLinks, VVD en CDA) werd bij de behandeling van de begroting op 9 november met ruimte meerderheid aangenomen.
Wat betekent dit? De motie vraagt niet ‘onderzoek dit’ of ‘kijk daar eens naar’ maar geeft de opdracht: ‘doe dit’. De raad heeft hiermee dus aan de gemeente opdracht geven om per direct deze benadering toe te passen, en hierover in het tweede kwartaal van 2024 een terugkoppeling te geven.

Daarmee is maximale ruimhartigheid bij plaatsing van zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht een feit, en vertrouwen wij er als indieners van de motie op dat de gemeente hier voortvarend mee aan de slag gaat.
Toch een afwijzing op uw aanvraag gekregen? Wij houden deze verandering nauwlettend in de gaten en horen graag uw ervaringen!

Om de motie te lezen: klik hier. 

Koen van Baekel
Raadslid D66 Schiedam