Statement noodopvang asielzoekers

Een groot aantal fracties in de Schiedamse gemeenteraad, waaronder D66, heeft vanmorgen onderstaand statement verspreid, over de noodopvang van Asielzoekers in onze stad.
Schiedam vangt tijdelijk ca.50 asielzoekers op in een boot.
Staatssecretaris Broekers Knol heeft de afgelopen week een onze regio gemeenten de opdracht gegeven om asielzoekers binnen hun grenzen op te vangen. In de regio Rotterdam gaat het om 500 asielzoekers. Schiedam heeft bij de verdeling in de regio tussen de 50 en de 60 mensen toegewezen gekregen. Deze mensen zullen de komende periode in Schiedam aankomen en op een speciaal daarvoor door het COA gehuurde boot in de Buitenhaven worden ondergebracht.
Schiedam heeft in het recente verleden aangetoond, in goed overleg met bewoners en bewonersorganisaties, op een succesvolle wijze groepen statushouders te kunnen herbergen. Deze manier van werken middels een bestuurlijke aanwijzing van de regering draagt niet bij aan een draagvlak onder de bevolking. Dat vinden wij zorgelijk omdat we ons realiseren dat zaken alleen goed van de grond komen als ze door Schiedammers worden ondersteund.
Asielzoekers komen veelal uit gevaarlijke situaties in hun thuisland en zijn momenteel erbarmelijk gehuisvest in de overvolle opvangcentra van het COA, waar ze moeten slapen op een stoel of een veldbed. We vinden dat we deze mensen niet in de kou kunnen laten staan. Terecht dat de burgemeester zijn hart heeft laten spreken en gekozen heeft zijn steentje bij te dragen aan een menswaardige tijdelijke huisvesting voor de komende maanden.
De burgemeester zal ongetwijfeld nog de gelegenheid nemen aan de staatssecretaris duidelijk te maken, dat deze werkwijze wat Schiedam betreft eens maar nooit weer is. Maar dat doet niets af aan het feit dat deze mensen welkom zijn in Schiedam.
CDA
CU-SGP
D66
Denk
Fractie Post
Fractie Van Dijk
Groen Links
PvdA
PS
SLV
SP