Schrifelijke vragen inzamelen kerstbomen

Namens de fractie van D66 heeft John van Sliedregt schriftelijke vragen ingediend over de wijze waarop dit jaar in Schiedam de kerstbomeninzameling heeft plaatsgevonden.

Harreweg 9/1/22 - Beeld: John van Sliedregt

Na de afgelopen kerstdagen heeft Irado in Schiedam weer kerstbomen ingezameld. In tegenstelling tot eerdere jaren is hierbij geen vergoeding van € 0,50 gegeven per ingeleverde boom.
Volgens de website van de gemeente (Kerstbomen inleveren | Schiedam) was dit “vanwege corona”.
In ditzelfde artikel wordt gemeld, dat Irado niet werkt met contant geld. En dat voorkomen moet worden dat mensen te lang en te dicht bij elkaar zouden komen bij het inleveren.
In plaats van de oude inlevermethode werden inwoners van Schiedam ditmaal opgeroepen hun kerstboom in te leveren op een vast verzamelpunt per wijk.
Volgens een artikel op Schiedam24 (Inzameling bomen zonder kinderen goedkoper | Schiedam24) heeft een woordvoerder van de gemeente aangegeven dat de oude methode van inzamelen, met door Irado bemande inzamelplekken, 10 euro per boom kostte. De nieuwe methode zou dus goedkoper zijn.
Terwijl de inzamelmethode in Schiedam dit jaar anders was, was deze in Vlaardingen wel gewoon zoals voorheen. Dus met inleverpunten en met een vergoeding van € 0,50 per boom. Terwijl ook hier Irado de inzameling verzorgt.

Naar aanleiding van deze gang van zaken heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1.
Een jaar geleden zuchtte Nederland ook al onder corona, was er nog geen sprake van vaccinaties, maar had Nederland te maken met lockdowns en zelfs een avondklok.
Toen is echter wel gewoon ingezameld op de bekende wijze. Met bemande plekken en mèt een financiële vergoeding. Waarom kon dat juist toen wel en dit jaar niet?

2.
Welke afstemming heeft over de kerstbomeninzameling plaatsgevonden met Irado en welke afwegingen zijn hierbij anders geweest dan in Vlaardingen?

3.
Kan het college aangeven hoe Irado, zonder cash geld te gebruiken, in Vlaardingen wel € 0,50 per boom kon betalen?

4.
Hoe is de financiële onderbouwing van de door de woordvoerder van de gemeente gebezigde uitspraak, dat het inleveren bij door Irado bemande inleverplekken € 10 euro per boom kost?

5.
Hoeveel kerstbomen zijn er ditmaal ingeleverd? Is dit meer of minder dan in vorige jaren?
Als dit er minder zijn geweest, is er dan sprake geweest van een toename van in de openbare ruimte gedumpte bomen?

6.
Is bij de berekening van de nieuwe, kennelijk goedkopere, inzamelmethode rekening gehouden met extra kosten vanwege meer in de openbare ruimte gedumpte bomen, brandschade etc?.
Zoja, Hoe hoog zijn deze extra kosten?

7.
D66 stelt, dat het inleveren van kerstbomen (door kinderen) tegen een kleine financiële vergoeding ook een opvoedend karakter heeft. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

8.
Bent u bereid na de komende Kerst terug te keren naar de oude wijze van inzamelen. Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van D66 Schiedam,
John van Sliedregt