Schaduwlijsten in het onderwijs? Dat kàn niet!

Sinds 2014 zegt de Wet op het primair onderwijs dat de minimumleeftijd waarop een kind mag worden aangemeld op de basisschool 3 jaar is. Die wet is er gekomen omdat eerdere aanmeldingen dan het derde jaar ongelijkheid in de hand werkt.

In augustus stelde ik samen met Marjolijn Keverling namens D66 vragen over dit onderwerp aan het college. Hierop antwoordde het college onder andere dat er formeel geen wachtlijsten zijn, maar men wel vernomen heeft dat er wèl schaduwlijsten bestaan. Het college gaf aan hierover in gesprek te gaan met de scholen.

De fractie van D66 Schiedam vindt schaduwlijsten niet kunnen en ziet graag een eerlijke toegang en transparantie rond de aanmeldprocedure bij kinderen voor het basisonderwijs.

Tijdens de behandeling van de begroting heeft D66 de wethouder opgeroepen de raad op de hoogte te houden van de gesprekken met de scholen. Ook hebben we aangegeven deze kwestie nauwlettend en kritisch te zullen volgen.

Zülfikar Güler
Commissielid D66 Schiedam