Populisme vanwege een boot

De afgelopen weken is er in Schiedam veel te doen geweest rond de tijdelijke noodopvang van 50 asielzoekers. Afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering was het opnieuw bal: op initiatief van de VVD werd een motie ingediend, die de instroom van nieuwe asielzoekers in de noodopvang moest voorkomen.

Namens de fractie van D66 sprak John van Sliedregt onderstaande tekst uit:

“Voorzitter,

Toen op 22 december bekend werd dat er tijdelijk een boot met 50 asielzoekers in Schiedam zou aanleggen, was voor dat voor sommige partijen in onze raad reden om populistisch en onverdraagzaam te gaan onderbuikspreken.
Om het hardst riepen LOS, AOV, OPS en VVD dat het een schande was.
Daarbij gesteund op social media door de nodige toetsenbordridders.

Wat riepen de 4 partijen zoal?

Men voelde zich overvallen (de waarschijnlijke komst was een week eerder al door de burgemeester in de raad aangekondigd, maar toen hield iedereen zijn mond).
Men overwoog een interpellatiedebat (nooit meer iets over gehoord).
Men wilde Schiedamse jòngeren op boten huisvesten ipv asielzoekers (hutje mutje zonder privacy op een boot mag kennelijk wel, terwijl de appartementen op Schieveste door deze zelfde partij te klein bevonden worden).
En de VVD gaf klip en klaar aan geen asielzoekers in Schiedam te willen. Tot zover je liberale waarden.

Gelukkig was een overgroot deel van de raad wèl positief over de opvang. Dat deed ons goed!

Tegenhouden van de opvang is de indieners van de motie niet gelukt. “Dan maar een motie om nieuwe instroom te voorkomen”, is kennelijk de gedachte. En dan ligt er een motie die volledig gericht is op het juridische karakter. Ieder menselijk aspect ten opzichte van de asielzoekers ontbreekt.

De informatievoorziening richting omwonenden had beter gekund. Er was tijdsdruk, maar op een later moment had de buurt ook geïnformeerd kunnen worden.

Maar goed, waar hebben we het over? In een stad met tegen de 80.000 inwoners ligt TIJDELIJK een boot met 50 vluchtelingen. Mensen die in de overvolle AZC’s in sommige gevallen niet eens een bed hadden.
Dat is dus 0,06% van de Schiedamse bevolking.

Het betreft dus een tijdelijke noodopvang. Op een riviercruiseschip dat ijs, weder en covid dienende over enkele maanden weer toeristen gaat vervoeren. Kortom: ook de motie van vanavond is populistisch geroeptoeter.

Laat IK dan ook duidelijk zijn: D66 vindt dat Schiedam haar verantwoordelijk moet nemen. Waar het gaat om het huisvesten van statushouders, maar ook zoals nu om een tijdelijke noodopvang . Van beperkte omvang (ik herhaal het maar weer even).
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ook in Schiedam.
Wij zullen met volle overtuiging tegen deze enge motie stemmen”.

Gerelateerde artikelen: Een Schiedams Kerstverhaal