Lintje voor Marcel Houtkamp

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen is Marcel Houtkamp onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Marcel kreeg de onderscheiding voor zijn inzet (44 jaar lang) als vrijwilliger, raadslid en wethouder.

In het persbericht van de gemeente Schiedam is dit alsvolgt omschreven:

“De heer Houtkamp heeft, na inmiddels 44 jaar zeer actief te zijn geweest in de lokale
gemeenschap en lokale politiek, afscheid genomen van het bestuurlijke leven.
Zijn verdiensten voor de stad zijn bijzonder groot. Hij heeft zich zowel als vrijwilliger,
raadslid en als wethouder buitengewoon actief ingezet voor Schiedam.
Zijn kennis en kunde hebben gezorgd voor een kwaliteitsimpuls van zowel raad als
college. Schiedam heeft in zijn tijd als bestuurder vele ingrijpende positieve
veranderingen doorgemaakt waaraan hij als bestuurder heeft bijgedragen.
De heer Houtkamp was raadslid voor D66 van 1990 tot 1998 en van 2002 tot 2014.
Daarna was hij wethouder in de periode 2014-2018 om vervolgens in 2021 tot het
einde van die bestuursperiode in 2022 een wethouder te vervangen.
De heer Houtkamp heeft in 2018 voor zijn verdiensten de Aleidapenning, de hoogste
gemeentelijke onderscheiding, ontvangen.
De heer Houtkamp wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

D66 Schiedam feliciteert Marcel Houtkamp, en de overige Schiedamse gedecoreerden, van harte met deze zeer verdiende onderscheiding!

Marcel Houtkamp - Beeld: D66 Schiedam