Laat de Rekenkamer “Groenoord” onderzoeken

Beeld: John van Sliedregt

De afgelopen weken behandelde de gemeenteraad een voorstel van 3 oppositiepartijen om een raadsenquête in te stellen naar het project “Nieuwe Energie voor Groenoord”.

Het besluit om Groenoord aardgasvrij te maken is een enorm zwaar besluit geweest. Het leidde in de raad, in de stad en ook in de fractie van D66 tot lange en soms felle discussies.
Uiteindelijk ging een krappe meerderheid van de gemeenteraad in december 2020 akkoord met het voorstel. Ook de fractie van D66 stemde na veel wikken en wegen voor het voorstel. (klik hier om onze overwegingen te lezen)

Terugblikken op het proces van de besluitvorming en op de financiële kanten van het verhaal is een goede zaak. Projecten als “Nieuwe Energie voor Groenoord” komen maar zelden voor in onze stad. En de komende jaren zal ongetwijfeld ook nagedacht moeten gaan worden over het aardgasvrij maken van andere delen van de stad.

Maar het voorstel dat er nu lag, was duidelijk opgesteld vanuit het gezichtspunt van de tegenstanders van het project. En binnen die tegenstanders zou wat D66 betreft ook best eens gekeken worden naar bijvoorbeeld het eigen handelen op social media. Want daar is door sommigen nogal wat onware informatie verspreid en stemming gemaakt.
Daarnaast is een raadsenquête het zwaarste middel dat een gemeenteraad tot haar beschikking heeft. Om dat direct al van stal te halen is wat ons betreft een verkeerde keuze.

Voor het onderzoeken van grote projecten met een grote financiële omvang heeft de gemeenteraad een ander instrument: de Rekenkamer. Dit is een onafhankelijk instituut, dat een dergelijk onderzoek nauwgezet kan uitvoeren. Komt uit het onderzoek van de Rekenkamer een conclusie die erg negatief is, dan kan een raadsenquête wel een passend vervolg zijn.

Om op dit moment de Rekenkamer al aan het werk te zetten vindt de fractie van D66 wat vroeg. Het project loopt net een jaar. En met name op financieel gebied is een aantal zaken nog niet goed duidelijk, omdat enkele bijdragen vanuit het Rijk vertraagd zijn vanwege de kabinetsformatie, die enorm lang geduurd heeft.

Namens D66 heeft Arjen Kuin dan ook aangegeven, dat een onderzoek van de Rekenkamer op zijn vroegst na mei 2022 (dan is meer bekend over de bijdragen vanuit het Rijk) moet plaatsvinden.
Burgemeester Lamers gaf in antwoord hierop aan, dat het qua voorbereidingstijd sowieso niet lukt voor die tijd te starten. Wat voor ons een bevredigend antwoord was.

Wanneer de Rekenkamer ons benadert met onderzoeksvragen, dan zullen wij ons lijstje graag overhandigen!

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.