If it walks like a duck…

Tijdens het lijsttrekkersinterview op Schie kreeg ik de vraag of D66 op voorhand Schiedamse partijen afwijst als coalitiepartner. Daarop heb ik geantwoord dat wij ook lokaal niet gaan besturen met partijen die de rechtstaat ondermijnen en die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten.
In dit verband heb ik gedoeld op Lokaal Onafhankelijk Schiedam.

Later heb ik op Facebook in antwoord op een vraag aangegeven dat ik hen beschouw als een extreem-rechtse partij.

Laat ik uitleggen hoe ik tot die uitspraak kwam:

In de Schiedamse raad is LOS, na het trieste overlijden van oprichter Andreas Rose fors opschoven naar rechts.
Sinds het overlijden van Andreas bestaat de fractie uit een fervent aanhanger van de PVV en een al net zo fervent  aanhanger van Forum voor Democratie.

Kijk je naar het verkiezingsprogramma van LOS, dan staan daar elementen in, die een op een passen op de PVV, maar ook zaken waar ik mij als D66’er prima in kan vinden.
Een partij is echter meer dan wat zij opschrijft in haar verkiezingsprogramma.

Als je kijkt naar het gedrag van beide fractieleden op social media, dan zie je duidelijk welke denkbeelden zij hebben.

“Vluchtelingen zijn voor 90% gelukszoekers/profiteurs”.
“Statushouders zijn merendeels gelukszoekers”.

Verder vind ik uitingen over “omvolking”, waar het gaat over het feit dat 43% van de Schiedamse bevolking een niet-westerse achtergrond heeft en wordt geweld tegen homo’s alleen genoemd wanneer dit plaatsvindt door moslims (“kanspareltjes”).

Beeld: Twitter

Beeld: Twitter

Dan de collega die dweept met FvD.

Deze tweets gaan ver terug. Maar zij gaan gelijk op met de steeds verder doordraaiende ideeën van Baudet. Zo noemt hij op 4 maart jl (een week na de Russische inval in Oekraïne) zijn lokale partij nog een alternatief voor mensen die op FvD willen stemmen.
Een dag ervoor deelt hij nog een filmpje van complotdenker Robert Jensen over “het echte verhaal over Rusland vs Oekraïne”.

Hij retweet verder regelmatig allerhande uitlatingen van Baudet, maar ook van Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren (met als toevoeging:  “Gideon FOR PRESIDENT”.) Alle drie politici die maling hebben aan de rechtstaat en collega politici bedreigd hebben. Maar die ook regelmatig blijkgeven van antisemitische denkbeelden.

Zelf steekt het raadslid van LOS op twitter de loftrompet over de bekende Britse complotdenker en holocaustontkenner David Icke.
“De man die keer op keer gelijk bleek te hebben”  (tweet)
En ik kom deze tweet tegen:  “Onze overheid doet graag zaken met de familie Rothschild”.
De familie Rothschild is een bekend doelwit van anti-semitische bewegingen. Bijvoorbeeld door bovengenoemde David Icke.

Over het ontkennen van corona en het volgend van complottheorieën kun je nog zeggen, dat dit bij lokale verkiezingen minder speelt. Maar het geeft wel aan hoe iemand tegen zaken, ook in Schiedam aankijkt. Daarnaast zie ik het verspreiden van tweets van mensen die oproepen tot tribunalen en die collega-parlementariërs bedreigen (“Uw tijd komt nog”) als het aantasten van de rechtstaat.

Het feit dat hij zelf een tweet heeft geplaatst met de opmerking:  “Alle mensen die op D66’ers gestemd hebben, hebben op tuig gestemd” getuigt ook niet echt van een verbindende instelling.

Als D66’er wil ik mensen verbinden, haat uitbannen, antisemitisme en homohaat bestrijden.
Ik zie werkelijk niet in hoe dit samen met de collega’s van LOS zou kunnen, wanneer zij denkbeelden als hierboven uitdragen.

Voor de duidelijkheid: dan heb ik het over collegevorming. In de gemeenteraad zal D66 hen steunen, wanneer zij met goede ideeën komen. Zoals wij dit de afgelopen jaren ook met enkele van hun moties gedaan hebben. Tegelijkertijd zullen we hun opvattingen over islamisering en vreemdelingenhaat  met woorden blijven bestrijden. Schiedam verdient beter!

Beeld: Twitter

Beeld: Twitter

Beeld: Twitter

Beeld: Twitter