Gesprek met Tweede Kamerfractie

Ik vertelde er al over tijdens en rond de behandeling van de zomernota.
De financiële positie van Schiedam vanaf 2026 zorgt bij mij voor grote zorgen. Deze wordt slechter als gevolg van het uitblijven van een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk in het gemeentefonds.


Het Rijk heeft de afgelopen jaren wel veel taken overgeheveld naar de gemeenten, maar het geld dat daarvoor wordt overgemaakt is onvoldoende.

We weten het al jaren, maar er komt maar geen structurele oplossing!
Omdat ik hiervoor extra aandacht wilde vragen, bedacht ik mij wat ik hieraan als lokaal politicus zou kunnen doen.  En dat was eigenlijk simpel: ik schreef ik een brief aan de Tweede Kamerfractie van D66. Deze brief deelde ik met de fractievoorzitters van D66 in Zuid-Holland.
Uiteindelijk tekenden naast mij 28 fractievoorzitters uit Zuid-Hollandse gemeenten mee!
Je mag dus best zeggen dat mijn zorgen breed gedeeld worden.

Vandaag heb ik samen met 5 van de ondertekenaars de brief in het gebouw van de Tweede Kamer overhandigd aan Hind Dekker-Abdulaziz. Zij is in de Tweede Kamerfractie van D66 woordvoerder Binnenlandse Zaken (Waaronder het gemeentefonds valt). We hadden een goed gesprek met haar. Onze zorgen worden herkend en gedeeld. We bespraken wat de Tweede Kamerfractie zowel achter als voor de schermen gedaan heeft en kan doen om de problemen te verkleinen. Ook bespraken we wat we vanuit onze gemeenten kunnen doen. Een prettig en nuttig gesprek!
Het tekent de korte lijnen binnen D66. Als het nodig is weten we elkaar zo te vinden. Lokaal, regionaal, maar ook landelijk.
Nu de afgelopen week het kabinet gevallen is, is de inhoud van de brief op sommige punten achterhaald. Maar de boodschap natuurlijk niet! Alleen zal naast de boodschap richting fractie en kabinet, deze nu ook terecht moeten komen in ons landelijke verkiezingsprogramma. Ik ben van plan mij daar persoonlijk mee te gaan bemoeien! Als de ingangen in Den Haag hebt, dan moet je die wat mij betreft benutten waar het kan!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Overhandiging brief aan Hind dekker-Abdulaziz - Beeld: John van Sliedregt