Een nieuw begin voor Schiedam

De afgelopen maand was een belangrijke voor het bestuur van Schiedam.
Op 13 maart werd Harald Bergmann geïnstalleerd als burgemeester van onze stad.
Daarmee is hij de definitieve opvolger van Cor Lamers, die in juni vorig jaar met pensioen ging.

Harald Bergmann - Beeld: John van Sliedregt

De selectie van een burgemeester is een uitgebreid en intensief proces, dat wordt verzorgd door de Vertrouwenscommissie: een commissie bestaand uit een aantal leden uit de gemeenteraad. Namens de fractie van D66 maakte ik deel uit van deze commissie. Ik had zelfs de eer deze als voorzitter te mogen leiden.

Een intensieve, maar zeker ook interessante en leerzame ervaring.

Uiteindelijk heeft de Vertrouwenscommissie een voordracht gedaan aan de gemeenteraad, waarna deze Harald Bergmann heeft voorgedragen. Dit vond plaats op 18 december 2023.
De voordracht door de gemeenteraad wordt via de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland voorgelegd aan het kabinet, waarna de Minister van Binnenlandse Zaken de benoeming officieel maakt.

Zoals gezegd vond het sluitstuk van het hele proces, de installatie, plaats op 13 maart jl.
De fractie van D66 is erg blij met Harald Bergmann als onze nieuwe burgemeester en wenst hem veel geluk, plezier en succes in Schiedam!

Jules Bijl - Beeld: John van Sliedregt

Met de installatie van Harald Bergmann kwam er een einde aan het waarnemend burgemeesterschap van Jules Bijl. Negen maanden lang heeft hij deze functie bekleed. In deze negen maanden is hij een graag geziene burgemeester geworden. Binnen het stadhuis, de gemeenteraad en in de stad.

Wij bedanken hem voor zijn periode hier en wensen hem veel geluk en succes toe in de toekomst!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam