Een duidelijk signaal

D66 diende dinsdagavond, samen met PvdA, CDA, GroenLinks, Alles voor Schiedam, AOV en OPS een motie in getiteld ‘Begrenzing groei en overlast RTHA’.

De motie vraagt het college om via een brief een signaal af te geven aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en aan de eigenaren van RTHA, waarmee aangedrongen wordt op minimaliseren van groei en overlast veroorzaakt door de luchthaven.

Deze motie verving een vorige motie waarvan wij destijds in de raad aangegeven hebben dat deze niet eenduidig genoeg was – en dus als signaal onvoldoende impact zou hebben.
Wel gaven we aan dat we, met een luchthavenbesluit op de agenda voor de nabije toekomst, de urgentie van zo’n signaal wel onderschreven.

Na de vorige raadsvergadering is er veel overleg geweest: in de klankbordgroep RTHA van de gemeenteraad met de wethouder en ambtelijke ondersteuning, met de bewonersvertegenwoordigers voor het participatieproces luchthavenbesluit en voor de Commissie Regionaal Overleg RTHA, en natuurlijk tussen partijen onderling.

Het resultaat was dinsdagavond, 18 oktober, een met overweldigende meerderheid aangenomen motie. Het college zal dus namens de gemeente de gevraagde brief versturen.

Hiermee geven we, over de bestuurlijke kaders heen, een signaal af dat er een grens is aan groei en overlast. En met die toonzetting zullen we als D66 Schiedam ook naar de bestuurlijke vervolgstappen blijven kijken: de zienswijze die de gemeente afgeeft op het eindresultaat van het participatieproces, en de reacties daarna in de diverse stappen richting het luchthavenbesluit.

We doen dit vanuit de overtuiging dat er voor RTHA geen ruimte meer is voor wat voor groei dan ook, en dat gezocht moet worden naar een nieuwe balans tussen luchthaven en omgeving.
Om de motie te lezen, klik hier.

Koen van Baekel
Raadslid D66 Schiedam