Hij komt er weer aan: de D66 Valentijnsprijs

Hij komt er weer aan, voor de dertiende keer: de D66 Valentijnsprijs!

De prijs is bedoeld voor bewoners, clubs en verenigingen die op eigen initiatief en op vrijwillige basis een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving in onze stad.
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en heeft grote waardering voor mensen, die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, zelf keuzes maken en actief zijn om hun doelen te bereiken, zonder meteen naar de gemeente te wijzen.

Het is volgens D66 belangrijk, dat deze mensen het respect krijgen dat ze verdienen voor het werk dat ze doen. Op Valentijnsdag zetten we deze mensen dan ook graag in het zonnetje.

Iedereen kan een bewoner, club of vereniging nomineren. Een jury, bestaand uit leden van D66 Schiedam, beslist wie de uiteindelijke winnaar wordt. De prijs (een taart en een oorkonde) zal op Valentijnsdag (14 februari 2022) worden uitgereikt door fractievoorzitter John van Sliedregt.

Kent u een Schiedamse vrijwilliger, club of vereniging die voor de prijs in aanmerking zou kunnen komen? Nomineer deze dan!

Dit kan op de facebookpagina van D66 Schiedam: Maar ook per e-mail, via [email protected] . Geef daarbij ook een toelichting, die duidelijk maakt waarom u deze nominatie aanbrengt. Wie weet komt uw favoriet dan terecht in het mooie rijtje met eerdere winnaars.

Nomineren kan tot 1 februari 2022.