Bespreking coalitieakkoord

Op donderdag 30 juni 2022 besprak de gemeenteraad van Schiedam het coalitieakkoord “Verder, voor een kleurrijke stad”, van VVD, DENK, PvdA, D66 en Progressief Schiedam.

Hieronder de bijdrage van D66 fractievoorzitter John van Sliedregt.
In tekst, maar ook in video.

Tekst John van Sliedregt in eerst termijn.

Beeld: D66 Schiedam

“Op 12 mei kwamen de vertegenwoordigers van VVD, DENK, PvdA, D66 en PS voor het eerst bij elkaar, en startte een proces van onderhandelen, dat heeft geleid tot een coalitie waarin een groot deel van de inwoners van onze kleurrijke stad zich zal herkennen. Een wens die wij vanaf het begin uitgesproken hebben.

Een verlate start, maar vanaf het begin zat de vaart erin. En ook belangrijk: vanaf het begin was de stemming uitstekend.
Wat was het mooi om te merken, hoe we alle tien op zoek gingen naar punten waarop we elkaar konden vinden. Standpunten werden met argumenten onderbouwd. Er werd naar elkaar geluisterd. En vervolgens werd gezocht naar de verbinding.
Liepen de gemoederen op, dan werd er even gepauzeerd, even een stukje gewandeld.
En uiteindelijk kwam er een oplossing.
Dat luisteren naar elkaar en zoeken naar verbinding, dat wens ik ons hier in de raad ook vaker toe. We doen het toch immers allemaal voor Schiedam?

Daarom dank ook, aan de collega’s van Alles Voor Schiedam en van het CDA. Jullie bijdragen hebben in meer of mindere mate hun weg gevonden in het coalitieakkoord. Ik hoop dat wij op deze manier de komende jaren elkaar nog vaak kunnen vinden.

Dan nu het akkoord. D66 is hier blij en tevreden over.
We zien hierin veel van ons verkiezingsprogramma terug. Bij alle thema’s:
Een paar voorbeelden: Op het gebied van wonen. Soms moet beleid langer gevoerd worden dan een raadsperiode, voor je de effecten ervan merkt. Zoals het beleid op het gebied van wonen, dat 8 jaar geleden ingezet is. Het is goed dat dit beleid voortgezet wordt. Aangevuld met maatregelen om de Schiedamse woningmarkt beter bereikbaar te maken voor starters en senioren.
Denk daarbij aan de zelfbewoningsplicht, ruimere bereikbaarheid van de starterslening en seniorenwoningen.


Op het gebied van werk en inkomen en andere delen van het sociaal domein. Onderzoek naar innovatieve oplossingen zoals de werkbonus, om maar iets te noemen. Het vergroten van de kansengelijkheid. De aanpak van racisme en discriminatie. En Schiedam is en blijft Regenbooggemeente.

Veiligheid: toen ons toenmalig raadslid Jarle Lourens enkele jaren geleden voor het eerst aandacht vroeg voor de veiligheidsbeleving waren de reacties over het algemeen niet enthousiast. Nu is het een van de pijlers van het veiligheidsbeleid in dit coalitieakkoord. Daar zijn we trots op.

Regels gebruiken om te kijken wat wel mogelijk is, in plaats van te bepalen wat niet kan. Dit gaan we hopelijk ook merken in het nieuwe horecabeleid.

Met Anouschka Biekman levert D66 Schiedam voor het eerst een vrouwelijke wethouder. En tegelijkertijd de eerste vrouwelijke wethouder van kleur in de geschiedenis van onze stad. En dan ook nog eens op deze avond. Op de Dag van het Besef. Burgemeester, u kunt vanavond niet aanwezig zijn bij de Keti Koti herdenking. Maar in plaats daarvan mag u de eerste vrouwelijke wethouder van kleur in de geschiedenis van onze stad installeren. Ik denk dat uw afwezigheid in Rotterdam u wel vergeven zal worden.

Maar Anouschka Biekman is vooral ook een ambitieuze kandidaat wethouder die staat te trappelen van ongeduld om aan de slag te gaan met haar portefeuilles.
Anouschka: Marjolijn, Koen en ik wensen jou veel succes en geluk in deze nieuwe uitdaging! (En vanaf onze raadszetel zullen we je scherp houden!)

Diezelfde wensen zijn er vanuit D66 Schiedam natuurlijk ook voor de kandidaat wethouders Laan, Ergin, Zwang en Hamerslag. De afgelopen weken hebben jullie al laten zien een mooi team te zijn. Het was mooi te zien hoe dat vanzelf ontstond.
De fractie van D66 ziet uit naar de samenwerking met jullie in de komende jaren.

Is het dan allemaal om te juichen?  Nee, natuurlijk niet. Voor de verkiezingen zat Schiedam al krap in het geld. Dat zorgt er onder andere voor, dat we in de onderhandelingen ook pijnlijke keuzes hebben moeten maken. Maar ook dat, vooral dat, is besturen.

Inmiddels duurt de oorlog in Oekraïne voort, wat oa tot gevolg heeft dat de inflatie, die al opliep, tot niveaus gestegen is die we in NL een kleine 40 jaar niet hebben gezien. Een situatie die gevolgen heeft voor allerlei inwoners en ondernemers in onze stad.

Wat dit uiteindelijk betekent voor onze raad en het nieuwe college moet allemaal nog blijken.
Maar dat de situatie er niet eenvoudiger op is geworden, is wel duidelijk.
Ik ga afronden:

Voorzitter, vier jaar geleden stond ik in mijn bijdrage inzake de coalitievorming stil bij het afscheid van Marcel Houtkamp van de actieve politiek. “Het einde van een tijdperk”, zei ik toen.
En dat doe ik nu weer…..
We voorzagen vier jaar geleden niet dat het zou gebeuren, maar Marcel, we zijn je enorm dankbaar voor jouw bereidheid in te springen toen we je daarom vroegen. Even inspringen werd uiteindelijk een terugkeer voor anderhalf jaar. En uiteindelijk ben je een van de drie wethouders die de eindstreep van het nu afzwaaiende college haalde. Dankjewel voor de fijne samenwerking in de afgelopen anderhalf jaar. En dankjewel voor het klankborden, dat de fractie en ik bij jou konden doen. Vooral ook een speciaal woord van dank aan jouw echtgenote. Dacht ze je eindelijk thuis te hebben, was ze je weer kwijt aan D66 en aan de stad. Arita, dankjewel voor jouw begrip. Nu kunnen jullie eindelijk samen van jullie pensioen gaan genieten!

Metin, dank voor jouw inzet en vooral op sommige momenten jouw geduld. Jouw snoeptomaatjes en de aansporing: “Okay guys”, opmerkingen als “point taken”, zullen mij nog lang bijblijven.
Je had een opdracht, en die heb je op een zeer prettige wijze tot een goed einde gebracht.
Dank ook aan Roland, Chantal en Stefanie, onze ambtelijk ondersteuners. Jullie hulp en raad is van grote waarde geweest.
Een ook een speciaal woord aan dank aan de mensen binnen onze organisatie, die er waren om het stadhuis te openen en te bemensen, wanneer wij weer eens een hele Hemelvaartsdag, zaterdag of zondag op de eerste verdieping zaten te vergaderen.

En nu: het akkoord ligt er, de wethoudersploeg is er klaar voor.
Om in de termen van onze informateur te spreken: Allright guys, nu snel verder, voor een kleurrijke stad!”