Veilig verkeer

Ons raadslid Ties is blij met de verlaging van de maximumsnelheid in Spankeren en kijkt vooruit naar de nieuwe gemeentelijke mobiliteitsvisie.

Langsrazende auto’s en vrachtwagens kunnen je woonplezier behoorlijk vergallen. De kwaliteit van leven gaat erop achteruit door geluid, trillingen en fijnstof. En wat te denken van de onveiligheid bij het oversteken van een drukke weg.
 
Ik ben daarom blij dat, na jarenlang aandringen vanuit de bewoners én de gemeente, de provincie de N348 bij Spankeren gaat herinrichten als een 50-kilometerweg. De D66-fractie heeft hier volmondig mee ingestemd tijdens de gemeenteraadsvergadering in september. Tegelijkertijd hebben we aandacht gevraagd voor al die andere plekken in de gemeente waar onze inwoners verkeersoverlast ervaren. Nieuwe ontwikkelingen houden we in de gaten, zoals het geplande distributiecentrum in Eerbeek. Wij maken ons zorgen over de bijbehorende toename van het vrachtverkeer door onze gemeente.
 
Wij gaan daarom hierop inzetten bij de nieuwe gemeentelijke mobiliteitsvisie:

  • Niet de auto staat op 1, maar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer!
  • De maximumsnelheid moet omlaag als de omgeving en de tijdgeest daarom vragen. Veiligheid, milieu en klimaat wegen voor ons zwaarder dan het kleine verschil in reistijd.
  • We moeten niet lijdzaam toezien hoe er steeds meer zwaar vrachtverkeer komt, maar grenzen stellen. Het (wereldwijd) rondsjouwen van spullen is niet duurzaam. Dit betekent dus: minder consumeren en meer aandacht voor lokale, circulaire economie.