Kansengelijkheid

Vrijheid en kansengelijkheid

WAT
D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. We geloven in een samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld worden, maar waarin mensen die op achterstand staan extra kansen krijgen. Niet omdat iedereen per se gelijk moet zijn, maar zodat we samen vrij kunnen zijn.
We willen dat mensen vrij zijn om te beslissen over hun eigen leven.
Vrijheid om te kunnen zijn wie je bent.
Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten. De vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert.

WAAROM
D66 wil inwoners kansen geven om hun situatie te verbeteren en mee te doen. Door kansen te creëren om problemen aan te pakken en mogelijkheden te benutten het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Wij geloven in de kracht van mensen en hun wil het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Waar nodig bieden wij hierin ondersteuning.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Het verzorgen van extra taalonderwijs aan hen die dit nodig hebben.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van mensen, zodat hun mogelijkheden om te kiezen toenemen.
 • Wij willen de bestaande voorlichtingen, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds en de Gelrepas, handhaven.
 • Wij willen dat de gemeente goede begeleiding biedt bij schuldsanering.

Gelijkwaardigheid – diversiteit

WAT
We gaan racisme en discriminatie concreet bestrijden en accepteren diversiteit.

WAAROM
De open, vrije samenleving die wij nastreven, zit voor te veel mensen nog altijd op slot door verschillende vormen van discriminatie (vanwege gender, seksuele voorkeur, beperkingen, leeftijd of opleiding). D66 is een sociaalliberale partij. Wij streven naar gelijkheid om te kunnen kiezen. Mensen zijn verschillend, maar wel gelijkwaardig.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Acceptatie van diversiteit.
 • Mensen altijd en overal gelijkwaardig te behandelen.
 • Onderzoek doen naar ervaringen met (institutioneel) racisme en discriminatie in onze gemeente.
 • Het Regenboogakkoord uit blijven dragen.
 • In gesprek gaan met lhbtiq+ inwoners over wat nodig is.

Privacy

WAT
Het respecteren van ieders privacy is het uitgangspunt.

WAAROM
Vrijheid begint met het recht op een eigen levenssfeer. In een vrije samenleving heeft de overheid niet het recht zomaar informatie over haar inwoners te verzamelen. Privacy is belangrijk, ook als je ‘niets te verbergen hebt’.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Geen camera’s die de openbare ruimte vastleggen als daar geen noodzaak voor bestaat vanuit het oogpunt van veiligheid.
 • We zijn tegen het anoniem melden door inwoners en ambtenaren met een ‘klik-app’.
 • De Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) is in mei 2018 ingevoerd. Onze eigen systemen moeten op orde en veilig zijn. Dit geldt ook voor de convenanten om gegevens uit te wisselen met partners. Wij willen een evaluatie naar de werking van deze verordening.