Nieuwe woonwijk IJsseldistrict een stapje dichterbij

In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het nieuw te bouwen IJsseldistrict goedgekeurd. Deze woonwijk met 786 woningen komt in Velp op het terrein rond het voormalig ziekenhuis aan de President Kennedylaan.

Goed voor de gemeente

D66 is hier blij mee, want:

  • Er komen 786 gevarieerde woningen bij, waarvan 75% betaalbaar.
  • Het gebied wordt verfraaid en er komt een groot park.
  • Er is rekening gehouden met het stimuleren van fietsen. Er komen veel fietsenstallingen en oplaadplekken voor e-bikes.

Onze aandachtspunten

We hebben twee belangrijke aandachtspunten meegegeven aan het college:

  • Pas op dat het IJsseldistrict geen eiland wordt. Er moeten ook goede fietspaden komen richting Velp-centrum en Arnhem.
  • De geluidsnorm mag wat ons betreft geen glijdende schaal zijn. D66 vindt het geen oplossing om de geluidsnorm op te rekken, zoals bij het IJsseldistrict is gebeurd. Doe liever iets concreets aan het geluid, bijvoorbeeld door het toepassen van stil asfalt op de omliggende wegen.