Een pleidooi voor zeventien miljoen Kamerleden

Ons raadslid Daan houdt een pleidooi voor het Burgerberaad. Deze column is eerder verschenen in de Regiobode.

De nieuwe gemeenteraad is aangetreden. Een raad met een hoog nieuwkomersgehalte (17 van de 27), maar ook een raad die voortborduurt op eerder genomen beslissingen. Zoals het in zee gaan met G1000 burgerberaad. Deze stichting gaat samen met inwoners van de gemeente Rheden antwoord geven op de vraag hoe Rheden CO2-neutraal wordt in 2040.
 
Een burgerberaad is een vrij nieuw fenomeen, maar de ervaringen met de aanpak van G1000 burgerberaad zijn positief. Dat is ook reden dat Rheden voor deze organisatie heeft gekozen. De gedachte erachter is dat burgers directe zeggenschap krijgen over wat er gebeurt in hun gemeente. Bijvoorbeeld: waar kan energie duurzaam worden opgewekt? Maar het staat het burgerberaad vrij ook andere zaken op de agenda te zetten.
 
Stichting G1000 burgerberaad heeft inmiddels een begin gemaakt in Rheden, maar wij willen u wijzen op een interessante podcast van Eva Rovers. Een schrijver/spreker die zich richt op klimaatzaken, democratie en burgerberaden. Eva Rovers schreef onder meer ‘Nu is het aan ons’, een oproep tot echte democratie. Recent verscheen van haar een podcast onder de kop: ‘Een pleidooi voor zeventien miljoen Kamerleden’. Een interessant betoog over de klimaatproblematiek en de voordelen van het daaromheen optuigen van burgerberaden.
 
De podcast is te beluisteren via openspotify.com. Zoek op ‘Eva Rovers’ en klik op haar podcast van 15 april.