Een drive-thru past niet in de natuur

Er is ophef ontstaan over het plan van burgergigant McDonald’s om een vestiging te openen aan de Arnhemsestraatweg in Rheden. Begrijpelijke ophef, vinden wij als D66-fractie.

Veel zorgen

D66 deelt de zorgen. Want hoe zit het met het zwerfvuil, de verlichting en de aantasting van de natuur? Hoe zit het met de aanzuigende werking op het verkeer en de veiligheid van fietsers op deze drukke fietsroute? En hoe zit het met overlast voor de omwonenden van een drive-thru met ruime openingstijden? Nog los van de gezondheidsoverwegingen. We hebben als gemeente niet voor niets een programma om jongeren op gezond gewicht te houden, toch?

Daarom hebben we in de raadsvergadering op 30 januari kritische vragen gesteld aan de wethouder. Maar wat blijkt? De kans is klein dat we kunnen voorkomen dat het fastfood-restaurant er komt.

De procedure

Dat zit zo. De gemeente heeft bij deze aanvraag slechts een toetsende rol. Dat komt omdat er al een horecabestemming aanwezig is. Daarin past een Chinees restaurant, maar ook een McDonald’s. De gemeente kan alleen toetsen of het plan past binnen de huidige regels, die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan, de welstandsnota, het bouwbesluit en de bouwverordening. Daar ziet het naar uit en dan kan de gemeente niets anders doen dan de vergunning verlenen. Dat heet een ‘gebonden beschikking’.

De verwachting is dat er in april meer duidelijkheid komt over deze vergunningsaanvraag. Vooruitlopend daarop heeft het college al wel toegezegd te zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om verkeersonveiligheid en overlast te voorkomen.

Hoe nu verder?

D66 zou graag willen dat het bestemmingsplan niet toestaat dat bedrijven met ongepaste impact op de omgeving zich in het buitengebied kunnen vestigen. De gemeente heeft in de afgelopen jaren helaas het bestemmingsplan niet aangepast, ook al is er na de vorige verkiezingen een groen en sociaal coalitieakkoord gesloten.

Wij zullen de vergunningsaanvraag voor de McDonald’s nauwlettend volgen. En wij willen dat het bestemmingsplan wordt aangepast voor toekomstige aanvragen, zodat er geen ontwikkelingen zijn toestaan die zorgen voor meer verkeer, licht en geluid in ons buitengebied.

Kunnen we als inwoners dan niets meer doen? Jawel! Wij hopen dat iedereen die zorgen heeft de petitie tekent, zodat wij weten hoeveel mensen er zorgen hebben en wat die zorgen dan zijn. Hoe meer mensen ondertekenen, hoe krachtiger het signaal!