De begroting, ons huishoudboekje

Ons raadslid Erik is bezig met de begroting van de gemeente en moet daarbij keuzes maken.

De gemeente heeft net als u een huishoudboekje: de begroting. En net als bij u thuis moeten inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. De gemeentebegroting gaat over 135 miljoen euro, waarvan 80% bestemd is voor het uitvoeren van wettelijke talen en organisatiekosten. Daar hebben we als gemeenteraad geen keuze in.

Wel hebben invloed op de resterende 20 procent, zo’n 27 miljoen. Geven we bijvoorbeeld miljoenen uit aan een extra energietoeslag, niet alleen voor mensen tot 120 procent van het minimumloon maar ook de groep tot 150 procent? Of zetten we extra in op de Duurzaamheidsagenda 2023-2026, de uitkomsten van ons Burgerberaad?

Hoe verhoudt het een nu zich tot het ander? Niet alles kan, niet zoals u thuis moeten wij keuzes maken.

We doen dat naar eer en geweten. Met altijd het algemeen belang voor ogen met een politieke overtuiging; voor D66 het sociaal-liberalisme. Daarbij ligt de focus op ieders eigen kracht en verantwoordelijkheid. In het geval van de energietoeslag betekent het, dat de eerste reflex niet ‘compenseren’ zou moeten zijn, maar ‘uitdagen’. Kijk wat je zelf kunt doen aan besparen en verwacht niet gelijk dat de overheid het wel voor je oplost met extra geld.