D66 Rheden gaat ver om McDonald’s te weren

De fractie van D66 Rheden heeft dinsdagavond 27 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering krachtig stelling genomen tegen de plannen van McDonald’s om een nieuwe vestiging te openen aan de Arnhemsestraatweg in Rheden. De fractie steunde een motie, waarin het college wordt gevraagd serieus te kijken naar de mogelijkheden om geen omgevingsvergunning te verlenen voor het drive-thru gedeelte van het plan.

Daarnaast kreeg D66 van wethouder Paul Hofman de toezeggingen die de partij wilde. Hofman beloofde te proberen McDonald’s ervan te overtuigen dat hun concept niet past op deze groene locatie, en harde afspraken te zullen maken over het voorkomen van vervuiling, verkeersonveiligheid en overlast als McDonald’s haar plannen toch doorzet. Ook de vraag van D66 om in het nieuwe Omgevingsplan te regelen dat soortgelijke ontwikkelingen in het buitengebied in de toekomst niet meer zijn toegestaan, vond gehoor bij Hofman. “Ik neem deze vraag mee”, zegde de wethouder toe.

D66-fractievoorzitter Erik Roumen verwees in zijn bijdrage naar vragen die zijn fractie al in januari, gelijk na het bekend worden van de plannen van McDonald’s, stelde, en naar de petitie ‘We willen geen McDonald’s op de Veluwezoom, aan de bosrand Velp-Rheden’, die door meer dan 14.000 mensen is ondertekend.

Roumen: “Een druk restaurant met drive-thru past niet in de natuur. Deze vergunning mag geen trendbreuk veroorzaken die de groene identiteit van onze gemeente schaadt. We snappen dat de gemeente de vergunning moet verlenen als het volgens de geldende regels niet anders kan. Maar het minste dat we kunnen doen, is tot het uiterste gaan om de zorgen die bij veel mensen leven weg te nemen of te verminderen.”