Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Eerste Kamerfractie

D66 heeft sinds juni 2015 tien leden in de Eerste Kamer. Thom de Graaf is de fractievoorzitter. Anne Wehkamp is ambtelijk secretaris.

Thom de Graaf

Thom de Graaf

Fractievoorzitter | Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Politie, Openbaar Ministerie

Hans Engels

Hans Engels

Vice-fractievoorzitter | Binnenlandse Zaken, Justitie, Koninkrijksrelaties

Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan

Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Henriëtte Prast

Henriëtte Prast

Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Annelien Bredenoord

Annelien Bredenoord

Fractiesecretaris | Volksgezondheid, Privacy, Databescherming, Justitie

Joris Backer

Joris Backer

Europa, Financiën, Justitie

Paul Schnabel

Paul Schnabel

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn, Care, Economische Zaken

Petra Stienen

Petra Stienen

Immigratie & Asiel, Defensie & Ontwikkelingssamenwerking, Milieu, Europa

Henk Pijlman

Henk Pijlman

Onderwijs, Woningmarkt, Ruimtelijke Ordening, Energiebeleid, Duurzaamheid

Herman Schaper

Herman Schaper

Buitenlandse Zaken, Defensie & Ontwikkelingssamenwerking, Europa, Verkeer & Vervoer