Toespraak D66 Oldambt

Toespraak van Henriëtte Davelaar, fractievoorzitter D66 Oldambt, tijdens de raadsvergadering waarin motie ‘Eenmalige bijdrage MFC de Hardenberg’ werd behandeld. Op 12-07 is deze motie unaniem aangenomen door de raad. Blij dat we vanuit D66 ons steentje konden bijdragen aan het behoud van MFC de Hardenberg.

Op het pad van je leven loop je soms tegen moeilijkheden aan. Krijg je een klap. En ja, ook ik heb mijn klappen van het leven gehad. Vol enthousiasme ga je op pad in je leven. En bam, daar is een klap. Het kan je volledig onderuit halen. Het doet pijn. Je blijft even liggen. Angst en twijfel komen om de hoek. Het lukt me niet. Of Ik weet niet hoe ik verder moet. Er zijn dan mensen die stoppen.
Er zijn ook mensen die weer opstaan na een klap, en na nog een klap en nog een klap. Even blijven liggen om bij te komen, maar de volgende dag weer de veerkracht vinden om door te gaan. Ook bij hen is er twijfel. Maar ze gaan weer verder, omdat ze geloofden in het einddoel dat ze in de verte konden zien.

Samen verder wandelen

Onderweg als je doorwandeld komen er ook andere mensen op je pad, “zullen we samen wandelen?” of “ik zie dat je het zwaar hebt, kan ik helpen?”. Ik heb diepe bewondering en respect voor de mensen van de stichting en het actiecomité. Die na elke tegenslag weer op stonden en samen verder wandelden. Ik denk dat ik namens alle partijen mag spreken: Dankjewel voor jullie kracht, bereidheid en dapperheid.

Ik ben ook blij dat er vanuit de politiek uiteindelijk een hand kwam met een intentie om samen te wandelen. Oppositie en coalitie begonnen voorzichtig samen te wandelen. En ja, daarin is het moeilijk gegaan, zijn we elkaar kwijt geweest, maar vonden we samen het pad terug. Door te kijken, te luisteren…Door te praten en nog eens te praten. Hoe kunnen we samen? In plaats van alleen….

MFC de Hardenberg symbool voor verbinding

Zo wordt hopelijk De Hardenberg  het symbool van verbinding. Tussen mensen die besloten samen te werken; Stichting De Hardenberg, Actiecomité, vele inwoners en ondernemers uit de dorpen, Hans Vijlbrief die hielp, Henk Nijboer die meewandelde op het pad, de coalitie en de gehele oppositie. Het CDA die de aanscherping deed van de eerste motie, waardoor de motie is geworden zoals ik het straks namens alle partijen zal voordragen. En ook het college en in dit geval wethouder Wuncker die bereid was om te kijken naar hoe kunnen we samen wandelen. Voor iedereen die meewandelde en hielp; een diepe dankjewel.

Als je dan kijkt naar het letterlijke woord de Hardenberg en je knipt dit in stukjes. Dan kan krijg je inderdaad Hard en Berg. De weg was Hard. En ja er was een Berg. Maar die hebben we samen bewandeld en beklommen. En nu staan we samen op een punt dat we nog 100 meter verwijderd zijn van de top. En vanuit die positie wil ik namens alle partijen van de raad het college verzoeken om ook het laatste stukje samen te bewandelden en:

Unaniem aangenomen motie

· Een bedrag van € 150.000 in de begroting 2023 op te nemen, met als doel om hiermee éénmalig (incidentele) middelen ter beschikking te kunnen stellen aan Stichting MFC De Hardenberg, ten behoeve van voornoemde onderhoud/verduurzaming aan de gebouwen en inrichting, zodra zij hiervoor een actueel financieel onderbouwd verzoek richt aan de gemeente Oldambt;

· Aan uitbetaling van het door de Stichting gevraagde bedrag voorwaarden te stellen in lijn met de voorwaarden, die gesteld worden aan de overname van het gehele complex evenals aan uitbetaling van andere incidentele bijdragen, die Stichting MFC De Hardenberg heeft of zal ontvangen;

· Het bedrag van € 150.000 te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve;

· Indien 31-12-2023 blijkt dat geheel of deels geen gebruik gemaakt is van dit budget, het restant wordt doorgeschoven naar 2024;

· Indien 31-12-2024 blijkt dat geheel of deels geen gebruik gemaakt is van dit budget, het restant weer terug te laten vloeien in de algemene reserve;

Namens alle fracties van de raad