Algemene Beschouwingen 2022 – D66 Oldambt

Vorige week liep ik met mijn dochter van zes in het Kromme Elleboog bos. “De graafmachines zijn nu allemaal weg hè mama?” “Ja klopt lieverd.” “Zijn er daarom nu weer zoveel vogels die ik hoor?’ vraagt ze. Ik hoor ze bijna niet. Omdat ze de oren van mijn hoofd kletst. Maar als ik stil ben en aandachtig luister, lijkt het net of ik in een vogelvoliere zit. Een orkaan van verschillende vogels door elkaar heen.

We zijn even stil om te luisteren en dan leg ik haar uit. “De essenbomen in het bos waren ziek. In het verleden zijn keuzes gemaakt om veel dezelfde bomen op 1 plek te zetten, waardoor ziekte zich snel kon verspreiden. De boswachter moest toen goed nadenken. Wat kon hij doen om het op te lossen? De bomen beter maken, wat veel geld kost? Of nieuwe bomen plaatsen, allemaal verschillende. Met ook ruimte voor open plekken in het bos. Door goed na te denken en slim te kiezen is het nu een hele mooie plek geworden. Fijn hè.” Ze zucht even. “Ja, echt he, mama.”

We vragen om lef

Voorzitter, net zoals in het Kromme Elleboog bos, hebben in de gemeente Oldambt keuzes die gemaakt zijn in het verleden, gevolgen voor hoe het nu gaat. Waar het bos ziek werd, is bij de gemeente het geld op. De gemeente heeft geen budget meer en er moeten bezuinigingen plaatsvinden. Soms moet je echter eerst een bedrag investeren, om uiteindelijk een structurele bezuiniging te realiseren en tot duurzame oplossingen te komen die verder kijken dan de dag van morgen. We vragen dit college dan ook om lef. Om anders te denken. Of zoals ze het zelf zeggen, door eerst te zaaien en dan te oogsten.

Investeer in jeugd, natuur en sport en bewegen

D66 ziet graag dat er op 3 punten gezaaid wordt om uiteindelijk te kunnen oogsten:

  • Ten eerste ziet D66 graag een investering in de jeugdzorg. Wij zien graag een maatschappelijk werker op elke school in Oldambt. Op die manier kan vroegsignalering een plek krijgen, worden leerkrachten ontlast en kan er adequaat opgetreden worden nog voordat iemand in de jeugdzorg belandt. De kosten voor de jeugdzorg zijn enorm. Wij begrijpen dat bij preventie de kosten voor de baten uit gaan maar de uitdaging in de jeugdzorg is op dit moment zo hoog dat we het vraagstuk ook anders moeten gaan benaderen. Doen we dat niet dan kunnen we in de toekomst nog grotere uitdagingen verwachten, omdat de vraag verder toeneemt. In Midden-Groningen loopt al een pilot met een maatschappelijk werker op school die vanuit het NPG wordt gefinancierd. Graag zien we dit ook voor Oldambt. Zodat we kunnen bezuinigen op deze kosten in de begroting, de kinderen vroegtijdig de juiste zorg krijgen en leerkrachten worden ontlast.
  • Ten tweede ziet D66 graag een investering in de natuur. Vanuit D66 streven we altijd naar balans tussen natuur, mens en economie in Oldambt. Veel mensen genieten van natuur. De ideale plek om te ontspannen, te sporten en even tot jezelf te komen. Maar helaas gaat het slecht met de Nederlandse natuur. Ook in Oldambt. De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de natuur, samenleving en economie niet altijd in harmonie met elkaar zijn. Wat D66 betreft blijven we investeren in nieuwe natuur en beschermen we bestaande natuur. Natuur mag niet het sluitstuk zijn van de begroting. Door nu slimme keuzes te maken voorkomen we dat er problemen ontstaan in de toekomst. Zo zien we graag een ambitie door bijvoorbeeld als eerste gemeente in Groningen aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Een akkoord wat niet alleen goed is voor de natuur maar ook voor de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners en waar ondernemers met innovatieve ideeën kunnen komen. Schone lucht als voorbeeld van balans tussen de mens, natuur en economie.
  • En dan ons 3de punt: sport en bewegen. Sporten en bewegen is essentieel voor de gezondheid. Niet voor niks luidt de wereld gezondheidsorganisatie al jaren de noodklok. We hebben namelijk niet alleen te maken met een Corona pandemie, er is al langer een 2e pandemie gaande, te weten die van bewegingsarmoede. Niet alleen voor de fysieke gezondheid ook voor de geestelijke gezondheid is voldoende sporten en bewegen van waarde. (Sport)verenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke waarde. Waar dorpshuizen verdwijnen en kerken minder bezoekers krijgen, hebben sportverenigingen, sportcentra en speelplekken de plek ingenomen waar mensen elkaar ontmoeten. Door keuzes in het verleden (of juist het ontbreken daarvan), heeft de gemeente Oldambt onvoldoende geld voor toekomstig onderhoud van sport en beweegvoorzieningen en de ondersteuning van sportverenigingen. Er worden de komende jaren grote onderhoudskosten en renovatiekosten verwacht. Door nu te investeren in sport en bewegen, door bijvoorbeeld het creëren van een sport- en onderwijsboulevard met b.v. een groot nieuw zwembad en een omnisportpark aan de rand van Winschoten, kan er in de toekomst een besparing plaatsvinden op onderhoud van oude sportvoorzieningen die veelal hoger in onderhoudskosten en herstelkosten zijn. Fitte inwoners die goed in hun vel zitten maken daarnaast minder gebruik van zorg. Investeer eerst in het bouwen van iets nieuws voordat er over wordt gegaan op sluiting van verouderde voorzieningen. En voorkom dat de gemeente over 10 jaar voor hetzelfde dilemma staat door daarnaast te werken aan een visie op sport en bewegen in de gemeente Oldambt. Juist omdat we de afgelopen jaren te weinig hebben geïnvesteerd in de sport en beweegsector, staan we voor de huidige uitdagingen. Als we werkelijk positieve gezondheid wensen voor onze inwoners is het juist nu de tijd om te investeren.