Fractiemedewerker ’22-

Kevin Wójcik - Beeld: Bestuur D66 Oldambt

Wie is Magda Boven

  • 42 jaar
  • Delfzijl
  • Winschoten

“Ik zet me in voor een Oldambt waar je je talent kunt ontwikkelen, waar ruimte is voor vernieuwing en ondernemerschap en waar je gezond kunt opgroeien.” 
 
Magda is 40 jaar en samen met Rene en hun 2 kinderen woonachtig in Winschoten. In het dagelijks leven werkt ze als docentonderzoeker bij het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool. Magda “Ik vind het belangrijk dat zowel jong als oud een positief perspectief hebben en fijn kunnen wonen, werken en recreëren in Oldambt. Dat begint bij goed onderwijs en gezonde inwoners die goed in hun vel zitten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat alle Oldambtsters zich gehoord voelen en zich herkennen in politieke besluiten.

Het letterlijk en figuurlijk in beweging zetten van mensen en organisaties is wat mij drijft en wat ik alweer 16 jaar bij het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool met veel plezier mag doen. In letterlijke zin probeer ik door het opleiden van aanstaande professionals en het uitvoeren van projecten/onderzoek zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan sport en bewegen en daarmee een bijdrage te leveren aan hun fysieke en mentale gezondheid. In de figuurlijke zin van in beweging zetten, probeer ik als veranderkundige en coach processen in gang te zetten in (netwerk)organisaties en studenten te coachen richting de arbeidsmarkt.

Opgegroeid en woonachtig in Oldambt zie ik dat er grote uitdagingen liggen in onze gemeente als het gaat om het gezond opgroeien en ouder worden, het ontwikkelen van talent, het bieden van een positief perspectief aan (jongere) inwoners door krachtig onderwijs en een stimulerend economisch klimaat, leefbaarheid en aandacht voor de natuur. Daarnaast geloof ik dat er een uitdaging ligt in het herstellen van vertrouwen in de politiek. Politiek waar alle inwoners zich gehoord voelen en zich in herkennen. Ik zet mij graag in voor een gemeente waarin de mens, de economie en de natuur in balans zijn en we lef durven tonen om de gemeente nu maar ook in de toekomst een plek te laten zijn waar het prettig opgroeien, wonen, werken en recreëren is!

De polder op een mooie zomerdag als het koolzaad in bloei staat of het graan wordt geoogst. Als kleindochter van een akkerbouwer is de geur van graan en het weidse vergezicht een gevoel van thuiskomen.

De energietransitie vraagt om nieuwe vaardigheden en kennis. Hier ligt een mooie kans om nieuwe banen te creëren en beroepsonderwijs hier op af te stemmen.

Oost Groningen niet als uithoek van Nederland maar als de poort naar Noord Europa. In onze grensregio liggen mooie kansen voor Europese samenwerkingen op bijvoorbeeld het gebied van zorg, energie en OV.
Sporten, bewegen en gezonde voeding kan veel betekenen voor onze inwoners. Niet alleen voor hun fysieke gezondheid maar ook voor hun psychische gezondheid. Bewegen in de buitenlucht is voor iedereen toegankelijk en het is fijn en gezond om buiten te zijn. Er liggen nog veel kansen om de buitenruimte en de natuur in Oldambt nog uitnodigender te maken om in te verblijven, in te bewegen en in te recreëren.

1) Een bijdrage leveren aan het herstellen van vertrouwen van de inwoner in de politiek door transparante en verstandige keuzes zonder verborgen agenda’s of machtspelletjes. Politiek die lef durft te tonen en verantwoordelijkheid neemt als dat nodig is niet alleen op korte termijn maar ook voor de toekomst. Politiek waar alle Oldambtsters zich in herkennen en die perspectief biedt, uit gaat van wat er wel is.

2) Het bieden van perspectief aan (jonge) Oldambtsters. Oldambt een plek laten zijn waar je je talenten kunt ontwikkelen, kunt omzetten in een baan en waar iedereen dezelfde kansen krijgt. Investeren in een verrijkte schooldag, een goed vestigingsklimaat voor (startende)ondernemers, een structurele samenwerking tussen onderwijs – overheid – bedrijfsleven, (bij)scholing voor kansrijke beroepen en een levendig en breed aanbod in cultuur en sport.

3) Meer aandacht voor preventie en zelfredzaamheid. Hoe voorkomen we dat mensen gebruik moeten maken van zorg, de aansluiting op de arbeidsmarkt verliezen of niet goed in hun vel zitten? Ik zet me graag in voor meer aandacht voor een gezonde leefstijl, welzijn en (bij- en om)scholing. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen.