Jeroen Jakobsen

Jeroen Jakobsen - Jeroen Jakobsen Beeld: Jeroen Jakobsen

In mijn werk voor een grote overheidsorganisatie heb ik wat ervaring opgedaan met het omzetten van mooie plannen in dingen die gedaan gaan worden. Die ervaring zet ik graag in voor de mooie gemeente Middelburg.
Voor mij begint dat bij een robuust bestuur met focus op kerntaken. Van daaruit kunnen we werken aan een groenere, duurzame gemeente.
Voor de inwoners staan wonen, zorg en onderwijs centraal. Passende, betaalbare oplossingen voor iedereen met zo weinig mogelijk bureaucratische belemmeringen.
Tot slot wil ik van Middelburg (weer) een echte cultuurstad maken. De gemeente heeft recht op een bruisende, levende stad, zeven dagen per week!

  • 53 jaar
  • Vlissingen
  • Middelburg

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Naast mijn eigen huis het Molenwaterpark; een mooi stukje groen vlak bij het centrum van de stad.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Middelburg kan nog mooier als we gaan investeren in de mensen en ze niet als kostenpost zien. Zaken als een goed leefklimaat, onderwijs, zorg en cultuur zijn het waard om in te investeren. Voor onszelf, maar zeker voor de generaties die na ons komen!

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer invloed van de inwoners op het beleid; burgerparticipatie moet nu écht van de grond komen
  • Het leefklimaat in de stad (meer groen!) maar vooral in de schoolgebouwen van onze kinderen verbeteren.
  • De doorstroming naar passende woningen verbeteren voor iedereen, van starter tot bejaarde.